تبلیغات

روزنامه "خراسان جنوبي"

  X  
  

تاریخ خبر : شنبه 1394.08.09 - 07:21

روزنامه "خراسان جنوبي"

جار/ * اختصاص 7 ميليارد ريال براي مطالعات منابع آب استان

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات