تبلیغات

عدم حضور در محل کار با این دلایل جالب

Natural_GoingToWork_CD_FULL

طبق آخرین تحقیقات یک نشریه جالب ترین و خنده دارترین دلایلی که افراد شاغل برای نرفتن سرکارشان آورده اند را در این مطلب آورده ایم اکثر آن ها با این دلایل خنده دار در محل کارشان حضور پیدا نکرده اند

سال گذشته میلادی در بریتانیا از هر 5 نفر یکی به دلیل بیماری سر کار نرفته است؛ اما در این بین، خیلی‌ها با اغراق، مشکلشان را مهم و جدی نشان داده‌اند تا از زیر کار در بروند.

در یک تحقیق با حضور هزار صاحب‌کار و هزار کارگر، مضحک‌ترین دلایلی که افراد برای سر کار نرفتن آورده‌اند، برشمرده شده است:

1.    قوطی لوبیا روی پایم افتاده است.
2.    تند شنا می‌کردم، سرم به لبه استخر خورد.
3.    یک حشره نیشم زده است.
4.    ترمز دستی ماشینم کند و ماشین توی سرازیری افتاد و به تیر چراغ برق خورد.
5.    سگم بدجوری ترسیده و نمی‌خواهم تنهایش بگذارم.
6.    همسترم مرده.
7.    دیشب نخوابیدم.
8.    توهم زده‌ام.

سایت «ایندپندنت»

برای سر کار نرفتندلایل برای نرفتن سرکاررفتن سرکارسر کار نرفتننرفتن سرکار

روانشناسی

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات