تبلیغات

شیوع بی رویه و همه گیری ویروس تبخال

index.jpg568چند درصد از مردم به ویروس تبخال دچار هستند و چگونه این ویروس در بین افراد مختلف انتقال پیدا می کند ساختمان این ویروس چگونه است و با چه روش هایی قابل پیشگیری است؟

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، دو سوم مردم دنیا تبخال دارند.

 67 درصد آدم‌های زیر 50 سال دنیا که شامل 3.7 میلیارد نفر است، ویروس تبخال دارند.

2 نوع از این ویروس مسری و عیرقابل درمان وجود دارد. یکی در دهان است و از طریق تماس دهان به دهان منتقل می‌شود (HSV-1) و دیگری باعث تبخال زدن روی آلت جنسی می‌شود و از طریق رابطه جنسی انتقال پیدا می‌کند (HSV-2).

حالا تحقیق جدید سازمان بهداشت جهانی نشان داده، HSV-1 هم می‌تواند از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل شود و باعث تبخال زدن روی آلت جنسی شود.

در حال حاضر، بیش از نیم میلیارد انسان 15 تا 49 ساله در دنیا دچار تبخال آلت جنسی هستند که به خاطر یکی از این دو نوع ویروس ایجاد شده است.

در قاره آمریکا که کمترین میزان این بیماری عفونی وجود دارد، 49 درصد زنان و 39 درصد مردها ناقل ویروس HSV-1 هستند و آفریقا هم بالاترین میزان را دارد و برآورد می‌شود 87 درصد زنان و مردان این قاره ناقل ویروس HSV-1 باشند.

انواع تبخالبروز تبخالتبخالعوارض احتمالی تبخالعود تبخالمحل تبخال

بیماری ها

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات