تبلیغات

عکس:‌ انگشت اشاره گالیله در موزه

وبسایت جوان و تاریخ: انگشت اشاره «گالیله» که در موزه گالیله در فلورانس ایتالیا نگهداری می‌شود.

در این گزارش، عکس‌های دیگری از سایت‌هایی نظیر سایت موزه گالیله نیز اضافه شده است.

گالیله، دانشمند مشهور ایتالیایی بود که توانست با تلسکوپ ساخته دست خود، آسمان‌ها را رصد کند و جزئیات سطح ماه را ببیند. او در سال 1610 میلادی به دلیل تأیید نظریه کوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن زمین در جهان، از سوی کلیسا محاکمه شد.


تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات