تبلیغات

ارزيابي محققان دستگاه‌هاي اجرايي با ساختار متفاوتي از دانشگاه‌ها در هفته پژوهش

ايسنا/ معاون پژوهش و فناوري وزير علوم در جمع دبيران مناطق 9 گانه پژوهش و فناوري کشور گفت: تشکيل شوراي مناطق پژوهش و فناوري در راستاي ارتباط هدفمند با معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور صورت گرفت تا ارتباط بين مديران ستادي معاونت پژوهش و فناوري و مديران پژوهشي دانشگاه‌ها تقويت شود و تصميم گيري‌ها بر اساس خرد جمعي صورت گيرد.
دکتر وحيد احمدي در جلسه شوراي دبيران مناطق 9 گانه پژوهش و فناوري کشور تاکيد کرد: از ظرفيت شوراي مناطق پژوهش و فناوري مي‌توان براي ارتباط با بدنه اجرايي کشور استفاده کرد؛ زيرا غالبا دبيران مناطق از معاونان پژوهشي دانشگاه‌هاي مادر استانها انتخاب شده و همزمان رئيس شوراي آموزش و پژوهش استانداري‌ها نيز هستند.
دبير شوراي عالي عتف اظهار کرد: بايد براي نهادينه شدن اهميت پژوهش در بدنه اجرايي کشور فرهنگ‌سازي مناسبي انجام دهيم و نياز به پژوهش را در ميان مديران دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان يک نياز اساسي مطرح کنيم که در همين راستا در هفته پژوهش و فناوري امسال، ارزيابي محققان دستگاه‌هاي اجرايي با ساختار متفاوتي از دانشگاه‌ها انجام مي‌شود.
وي تاکيد کرد: براي حضور فعال و حداکثري اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، فناوران، صاحبان صنايع و دبيران و دانش آموزان در نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري برنامه ريزي مي‌کنيم تا از جهت تبليغ و ترويج پژوهش در جامعه، نسبت به گذشته عملکرد بهتري داشته باشيم.

احمدي برگزاري جشنواره ايده‌هاي برتر را ويژگي مهم هفته پژوهش و فناوري امسال اعلام کرد و گفت: علاوه بر برگزاري نمايشگاه، فن بازار و تجليل از پژوهشگران برتر، چندين برنامه ارائه ايده برتر يا استارت آپ نيز برگزار مي‌شود.

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، با اشاره به اينکه کمتر از 45 صدم توليد ناخالص داخلي به مقوله پژوهش اختصاص مي‌يابد، گفت: در نامه‌اي به دولت افزايش سهم پژوهش در بودجه ساليانه و برنامه ششم توسعه را خواستار شديم که با دستور مساعد معاون اول رياست جمهوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارجاع شده است.

بر اساس اين گزارش، شوراي دبيران مناطق 9 گانه پژوهش و فناوري در راستاي ايجاد هماهنگي لازم در امر پژوهش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور و تسهيل در برنامه ريزي و فعاليتها تشکيل شده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات