تبلیغات

کشف بيومارکري که به تشخيص سرطان‌ لوزالمعده کمک مي‌کند

خبر فارسي/ محققان موسسه سرطان دانشگاه لندن بيومارکري را در ارتباط با سرطان لوزالمعده در ادرار بيماران کشف کرده‌اند که مي‌تواند در جهت دستيابي به آزموني کم‌هزينه و غيرتهاجمي به‌ منظور تشخيص اين بيماري در مراحل اوليه مورد استفاده قرار بگيرد.
محققان دريافتند که در ادرار بيماران مبتلا به سرطان‌ لوزالمعده، سه‌ پروتئين اختصاصي به‌ ميزان بالاتري ديده‌ مي‌شوند و اينکه با ترکيب آن‌ها با هدف ايجاد ترکيبي سالم و قاطع، مي‌توان از روي ادرار بيماران، سرطان لوزالمعده را در مراحل يک و دو با صحت و دقتي بيش‌ از 90 درصد به‌ درستي تشخيص داد.
به گفته محققان، سرطان‌ لوزالمعده مانند ساير سرطان‌ها، هر‌چه زودتر تشخيص داده شود احتمال درمان موفق آن بيشتر است. اما تشخيص زودهنگام اين بيماري نادر است و اين بيماري در‌ بين 80 درصد از بيماران، در مراحل پيشرفته‌ تشخيص داده مي‌شود.

مراحل اوليه سرطان لوزالمعده به طور معمول نشانه‌اي ندارد و ظهور نشانه‌ها اغلب به‌ اين‌ معني است که بيماري گسترش يافته‌ است.

شناسه‌هاي سرطان‌ لوزالمعده
محققان درباره شناسه‌هاي سرطان‌ لوزالمعده مي‌گويند: درد‌ شکم و پشت، کاهش‌ وزن و مشکلات‌ گوارشي ممکن‌ است به اشتباه به‌ عنوان التهاب مزمن لوزالمعده تشخيص داده شود که با يکديگر شناسه‌هاي مشابهي دارند. بنابراين، نياز به آزمايش‌هايي براي تشخيص زودهنگام بيماري و تمايز آن از التهاب مزمن لوزالمعده احساس مي‌شود.
آن‌ها به دنبال راهکاري براي تشخيص سرطان‌ لوزالمعده در مراحل اوليه، 192 ‌نمونه ادرار مربوط به بيماران مبتلا به سرطان‌ پانکراس و 92 نمونه‌ ادرار متعلق به بيماران مبتلا به التهاب مزمن پانکراس را بررسي کرده و آن‌ها را با 87 نمونه ادرار متعلق به افراد سالم مقايسه کردند. آن‌ها جهت اطمينان و تاييد هر‌چه بيشتر نتايج به‌ دست‌ آمده، 117 نمونه ادرار ديگر را نيز تحت‌ بررسي قرار دادند که به بيماران مبتلا به ساير ناراحتي‌هاي کبد و کيسه‌ صفراي خوش‌خيم و بدخيم تعلق داشتند.
محققان اظهار کردند: حدود 1500‌ پروتئين در نمونه‌هاي ادرار تشخيص داده و مشخص‌ شد که سه پروتئين LYVE1 ،REG1A و ‌TFF1 در ادرار افراد مبتلا به سرطان‌ لوزالمعده در مقايسه با ميزان موجود در نمونه‌ ادرار افراد سالم به‌ ميزان قابل‌توجهي بالاتر بودند. اما در نمونه‌ ادرار بيماران مبتلا به التهاب مزمن لوزالمعده در مقايسه با نمونه‌ي ادرار بيماران مبتلا به سرطان‌ لوزالمعده، ميزان اين سه پروتئين خيلي پايين‌تر بود.
محققان با ترکيب اين سه پروتئين با هدف ايجاد ترکيبي سالم و قاطع توانستند از روي ادرار بيماران، سرطان لوزالمعده را در مراحل يک و دو با صحت و دقتي بيش‌ از 90 درصد به‌ درستي تشخيص دهند.

اين يافته‌ها، محققان را در‌ جهت دستيابي به آزموني غيرتهاجمي و کم‌هزينه به‌ منظور تشخيص زودهنگام سرطان لوزالمعده يک گام جلوتر برده‌ است.

اين نوع آزمايش (آزمايش ادرار) در‌ مقايسه با استفاده از خون، امتيازات متعددي دارد. ادرار در مقايسه با خون، مايعي بي‌ اثر و ساده‌تر است و مي‌توان به طور مکرر و غيرتهاجمي روي آن آزمايش‌کرد.
ترکيب اين سه پروتئين‌، ترکيبي بيومارکري است که اختصاصي بوده و حساسيت خوبي دارد و اميد مي‌رود آزموني ارزان و ساده بر اساس آن ساخته شود تا در‌ عرض چند‌ سال آينده در سطح باليني استفاده شود.
محققان علاقمندند آزمايش‌هاي بيشتر روي نمونه‌ ادرار افرادي که در‌ معرض خطر بالاي ابتلا به سرطان پانکراس قراردارند ( به خصوص نمونه‌هاي افرادي که در‌ طي دوره‌اي 5 تا 10 ساله از‌ بين داوطلبان جمع‌آوري شده‌اند) انجام دهند تا يافته‌هاي خود را هر‌چه بيشتر تاييد‌ کنند.
آنها مي‌گويند: با بررسي نمونه‌ ادرار بيماراني‌ که به‌ تدريج سرطان‌ لوزالمعده در‌ آن‌ها ايجاد شده‌ است، مي‌توان تعيين کرد که آيا افزايش ميزان اين سه پروتئين شناسايي‌ شده طي دوره‌ نهفتگي اين بيماري (فاصله‌ي زماني بين ظهور تغييرات ژنتيکي که سرطان را ايجاد مي‌کنند و بروز نشانه‌هاي باليني سرطان) نيز ديده مي‌شود يا خير.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات