تبلیغات

ستارگاني که سقوط نمي‌کنند!

  X  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 14:31

ستارگاني که سقوط نمي‌کنند!

کافه آسترو/ نترسيد! ستاره ها از آسمان نمي افتند و روح ها نيز واقعا در محلۀ شما رفت و آمد نمي کنند، اما اين تصوير وهم آور از اين خانۀ عجيب و متروکه در نور مهتاب، اينطور نشان مي دهد که اين اتفاق ها واقعا مي افتند. ديدن اين عکس در 60 فريم که هرکدام براي 25 ثانيه نوردهي داشته اند، بسيار خيره کننده است.
هنگامي که دوربين نصب شده بر روي سه پايه، فريم هاي ديجيتالي را ثبت مي کند، ستارگان نيز ردي از خود به جاي مي گذارند که تشکيل کماني متحدالمرکز در محدوۀ قطب شمال سماوي مي دهد. بله، درست است؛ اين انعکاسي از چرخش زمين به روي محورش است. در اين تصوير، ستارۀ درخشان قطبي(Polaris) که در بالاي راس خانه متروکه قرار گرفته است، به راحتي قابل تشخيص است. و اما اين منظرۀ روح مانند در تصوير چيست؟ ترس به دلتان راه ندهيد؛ اين روح ها، خود عکاس هستند؛ تعجب نکنيد، درست خوانديد؛"خود عکاس" که براي مقابله با سرما، پتويي دور خودش پيچيده است و حرکاتش در طي نور گيري اين ترکيب روح مانند را به وجود آورده است. عجيب است، نه؟! Jack-o-Lantern اينجاست تا برايتان بهترين آرزوها را بکند.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات