تبلیغات

اين تخم معماي دايناسورهاي غول پيکر را حل مي کند

  X  

تاریخ خبر : دوشنبه 1394.08.11 - 22:19

اين تخم معماي دايناسورهاي غول پيکر را حل مي کند

بي باک/ وقتي تمام دايناسورها البته به جز پرندگان ۶۶ ميليون سال پيش در سراشيبي تند انقراض قرار گرفتند هنوز هم باشکوه ترين جانوران روي زمين بودند. آخرين سري از دايناسورها «تيتانوزاروس»ها بودند. آنها گونه اي از دايناسورهاي گردن دراز بودند که برخي از آنها درازاي گردني درحدود ۴۰ متر و حداکثر وزن ۷۰ تني داشتند. اين ميزان معادل وزن ۱۵ فيل بالغ و درشت هيکل است.
ديرينه شناسان و علاقمندان به دايناسورها همواره متأثر از نوع زندگي اين گونه هاي جانوري بوده اند. «فيليپ منسون» از ديرينه شناسان کالج سلطنتي لندن مي گويد: دايناسورها گوياي بزرگي برخي گونه هاي جانوري در ده ها ميليون سال پيش بوده اند. اما وقتي تصور مي شود که اين جانوران چه مراحل رشدي را طي کرده تا به جثه اي به اين بزرگي برسند، بر مرموز بودن جنبه هاي مختلف زندگي آنها افزوده مي شود.
ديرينه شناسان فسيل کامل سه جمجمه متعلق به دايناسورهاي غول پيکر و گردن دراز تيتانوزاروس را کشف کرده اند. اين کشف مهم بيش از پيش به پرسش هاي ابهام آميز در اين زمينه افزوده است به طوريکه دانشمندان خود را در برابر علامت سؤال بزرگي درباره چگونگي رشد و تبديل شدن به حيواناتي غول پيکر مي بينند. از جمله اين دانشمندان مي توان به «لويس چايپ» مدير انستيتو دايناسور موزه تاريخ طبيعي لس آنجلس در کاليفرنيا اشاره کرد که معتقد است دانش امروز ما درباره دايناسورهايي نظير تيتانوزاروس و اينکه چه مراحل رشد و نموي داشته اند بسيار اندک است.
ديرينه شناسان به شواهد چندان زيادي در اين خصوص دسترسي ندارند و يک تخم دايناسور که چند سال پيش در آرژانتين شناسايي و سپس به موزه اي در اين کشور اهدا شد تنها مدرک قابل استناد و شاخص در اين خصوص است. گروهي از دانشمندان در دانشگاه آپسالاي سوئد به سرعت دست به کار شده و بر آن شدند تا تصوير روشني از محتويات داخل تخم دايناسور ارايه کنند. براي اين منظور آنها به سراغ فناوري اشعه ايکس در تأسيسات پرتوافکني سينکروترون اروپا واقع در فرانسه رفتند. آنها موفق به ارايه تصويري از جمجمه جنين دايناسور اين تخم شدند.
اين مطالعه به طرز شگفت انگيزي نشان داد که ابتدا استخوانهاي صورت جنين دايناسور شروع به استخواني شدن مي کند و اين درحالي است که استخوان ساير بخش ها همچنان بافتي نرم دارد. دانشمندان بر اين باورند که تخم دايناسورها نقاط اشتراک زيادي دارند اما تاکنون تنها تخم دايناسور تيتانوزاروس شناسايي شده است.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات