تبلیغات

وزير بهداشت: افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال نداريم

ايسنا/ وزير بهداشت درباره افزايش قيمت برخي اقلام دارويي در نيمه دوم سال گفت: به هيچ عنوان افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال را نداده‌ايم. اگر گزارشي در اين باره داريد به ما ارائه کنيد تا بررسي‌هاي لازم را انجام دهيم.

دکتر سيد حسن هاشمي در حاشيه افتتاح بخش پيوند کبد در بيمارستان امام خميني (ره) افزود: به نظر مي‌رسد تحريم‌ها که برداشته شود با قطع دست واسطه‌ها حتما در تجهيزات و دارو بايد کاهش قيمت داشته باشيم. ما حتما دلال‌هايي که در طول ساليان طولاني وارد کسب و کار در اين حوزه ‌شده‌اند را حذف خواهيم کرد؛ کار سختي است اما بايد خود کمپاني‌ها نيز حضور داشته باشند و مانند اکثر نقاط دنيا بدون حضور واسطه‌ها اين امر صورت گيرد.

وي درباره سرمايه گذاري‌هاي خارجي در بازار دارويي ايران نيز گفت:‌ از نظر عددي حدود پنج تا شش درصد داروهاي ما وارداتي است اما به لحاظ ريالي 40 درصد بازار دارويي کشور وارداتي است که البته بايد مواد اوليه را نيز به آن اضافه کنيم. استقبال خوبي جهت سرمايه گذاري‌هاي مشترک در ايران صورت مي‌گيرد که البته اين سرمايه گذاري‌ها بايد در بخشهايي باشد که ما نياز داريم. ضمن توضيح درباره چگونگي تجميع بيمه‌ها تاکيد کرد که تصميم‌ها در اين حوزه بايد علمي و عقلاني، نه احساسي باشد.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره مبحث تجميع بيمه‌ها و تحريک گروه‌هاي اجتماعي کارگري گفت:‌ تصميم‌ها در اين زمينه نبايد احساسي باشد. بايد علمي و عقلاني با اين موضوع برخورد شود چرا که نهايتا دانش و تجربه به مدد ملت‌ها مي‌آيد؛ مطمئنا که اين موضوع از قالب احساس خارج مي‌شود و همگان به قانون و همچنين تصميم‌هاي مجلس و دولت تمکين مي‌کنند البته بخشي از حواشي اين موضوع نيز مربوط به اطلاع رساني‌هاي نادرست از برخي مسيرهاست.

وزير بهداشت تاکيد کرد: مسلم آن است که با تجميع بيمه‌ها، حق بيمه مردم در هر صندوقي بايد در يک صندوق ريخته شود و از طرف ديگر نظارت دستگاه مربوطه را داشته باشد. وزارت بهداشت و درمان نيز بايد دخل و خرج خود را بداند تا برايش مشخص باشد که چگونه بايد خدمات را ارائه دهد؛ اين موضوع خيلي ساده است. مطلب ديگري هم غير از اين نيست.

وي تاکيد کرد: مراکز تامين اجتماعي در اختيار خود اين سازمان خواهد بود. وزارت بهداشت نيز غير از 100 بيمارستان آموزشي، 470 بيمارستان ديگر دارد که البته مي‌توانيم اين 470 بيمارستان‌ را در اختيار تامين اجتماعي قرار دهيم . تجميع بيمه‌ها صرفا سبب افزايش قدرت خريد خواهد شد همچنين قدرت چانه زني با مراکز خريد بيشتر مي‌شود و نظارت‌ها نيز افزايش خواهد يافت.

هاشمي افزود: از نظر علمي و تجربه بشري در اکثر کشورهاي دنيا اينگونه تعريف شده است که بيمه يک صنعت است که بيش از يکصد سال قدمت دارد. بايد ديد کشورهاي موفق در اين زمينه چگونه عمل کرده‌اند و از تجربيات آنها استفاده کرد.

به هيچ عنوان اجازه افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال را نداده‌ايم

وي در ادامه صحبت‌هايش در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره افزايش قيمت برخي اقلام دارويي در نيمه دوم سال گفت: به هيچ عنوان افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال را نداده‌ايم. اگر گزارشي در اين باره داريد به ما ارائه کنيد تا بررسي‌هاي لازم را انجام دهيم.

وي افزود: به نظر مي‌رسد تحريم‌ها که برداشته شود با قطع دست واسطه‌ها حتما در تجهيزات و دارو بايد کاهش قيمت داشته باشيم. ما حتما دلال‌هايي که در طول ساليان طولاني وارد کسب و کار در اين حوزه ‌شده‌اند را حذف خواهيم کرد؛ کار سختي است اما بايد خود کمپاني‌ها نيز حضور داشته باشند و مانند اکثر نقاط دنيا بدون حضور واسطه‌ها اين امر صورت گيرد.

وي درباره سرمايه گذاري‌هاي خارجي در بازار دارويي ايران نيز گفت:‌ از نظر عددي حدود پنج تا شش درصد داروهاي ما وارداتي است اما به لحاظ ريالي 40 درصد بازار دارويي کشور وارداتي است که البته بايد مواد اوليه را نيز به آن اضافه کنيم. استقبال خوبي جهت سرمايه گذاري‌هاي مشترک در ايران صورت مي‌گيرد که البته اين سرمايه گذاري‌ها بايد در بخشهايي باشد که ما نياز داريم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات