تبلیغات

انتقاد از طرح تفکيک وظايف کميته امداد و بهزيستي

مهر/ نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه طرح تفکيک وظايف کميته امداد و بهزيستي باعث دولتي شدن کميته امداد مي شود ، گفت: با تصويب اين طرح، سطح ارائه خدمات به محرومان کم مي شود.

محمد اسماعيل سعيدي به تشکيل کارگروهي براي تفکيک وظايف کميته امداد و بهزيستي در کميسيون بهداشت مجلس اشاره کرد و گفت: تفکيک وظايف نهادهاي حمايتي و ساختار آنها بر اساس آيين‌نامه جزو مصوبات کميسيون اجتماعي است و رسيدگي به اين موضوع نيز بايد در اين کميسيون انجام مي‌شد، اما بر اساس نظر هيات رئيسه مجلس، اين کارگروه در کميسيون بهداشت مجلس تشکيل شده است که بسيار تعجب‌برانگيز است.

وي گفت: بر اساس منشوري که امام (ره) ترسيم کردند و همچنين در حکم جديد صادر شده توسط مقام معظم رهبري تاکيد شده که کميته امداد به عنوان يک نهاد انقلابي چابک و خارج از قاعده بروکراسي بتواند به محرومين رسيدگي کند و ارتباط مستقيمي با خيرين و مردم داشته باشد و بر همين اساس افرادي که قصد کمک دارند نيز با يک برنامه‌ريزي درست، بتوانند با کميته امداد تماس برقرار کنند، اما با تفکيک وظايف کميته امداد و بهزيستي نمي‌توان به اين اهداف دست پيدا کرد.

نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينکه طرح تفکيک وظايف نهادهاي حمايتي، کميته امداد را تبديل به يک سازمان دولتي مي‌کند، تصريح کرد: بر اين اساس اين نهاد نيز مانند بهزيستي شده، در حالي که بايد به سمتي حرکت کنيم که کميته امداد براي تامين هزينه‌ها و کمک به محرومين از منابع مردمي استفاده کند.

به گفته وي، براي جذب بيشتر کمک‌هاي مردمي در کميته امداد بايد اعتماد مردم بيش از گذشته جلب شود و قطعا مي‌تواند با دولتي نبودن بسيار موفق‌تر از سازمان‌هاي دولتي حمايتي عمل کند.

سعيدي با تاکيد بر اينکه يک نهاد مردمي کوچک با کمترين هزينه همان وظايف کميته امداد را انجام مي‌دهد، افزود: در استاني مانند تبريز يک نهاد کوچک همان وظايف کميته امداد را انجام مي‌دهد، به همين دليل بايد سعي کنيم با افزايش کمک‌هاي مردمي و بازگشت اعتقاد به اين نهاد، به سمت چابک‌سازي حرکت کنيم.

وي گفت: با تفکيک وظايف، به تبع آن شاهد بهره‌وري کمتر و پايين آوردن سطح خدمات کميته امداد خواهيم بود و بنده اعتقاد دارم نبايد اين اتفاق براي کميته امداد رخ دهد.

نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در مورد مطرح شدن اين طرح در صحن علني مجلس اظهار داشت: تا زماني که اين طرح در صحن نيامده، نهايي نشده است و اميدواريم کارگروهي که تشکيل شده بتواند با توجه به اهداف و وظايف واقعي کميته امداد تصميم مثبت و مفيدي در جهت کمک به نيازمندان بگيرد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات