تبلیغات

حوادث/ قتل "شوهر عمه" با دستو&#

ايران/ پسري شيشه‌اي از سوي عمه‌اش اجير شد تا در ازاي قتل شوهر وي 5 ميليون تومان پول بگيرد. ساعت 7 صبح 16 بهمن ماه سال 91، مأموران پليس در شهر ري در جريان قتل مردي قرار گرفتند. در ادامه تيمي از مأموران راهي محل جنايت شده و پي بردند قرباني محمد نام دارد که بر اثر اصابت جسم تيز از پاي درآمده است.با توجه به نحوه قتل، کارآگاهان احتمال دادند عامل جنايت از پشت‌سر قرباني خود را غافلگير کرده و با جسمي تيز او را به قتل رسانده است.

بدين ترتيب با دستور بازپرس ويژه قتل، تيمي از کارآگاهان براي افشاي راز اين جنايت وارد عمل شدند.کارآگاهان در نخستين گام سراغ همسر قرباني رفتند و زن جوان با شنيدن ماجراي قتل شوهرش شروع به گريه و زاري کرد و گفت: ساعت 5 صبح محمد براي خريد نان به نانوايي رفت در حالي که منتظر بازگشتش بودم، خبري از وي نشد تا اينکه خبر قتل وي را به من اطلاع دادند.من و همسرم زندگي خوب و آرامي داشتيم، تصور نمي‌کنم کسي هم با محمد خصومت داشته باشد! پليس مکالمات تلفني عصمت که در بازجويي‌ها دچار تناقض‌گويي شده بود را تحت بررسي قرار داد و پي برد او با مردي ارتباط تلفني داشته است.همين سرنخ کافي بود تا پليس اين مرد را احضار کند و تحت بازجويي قرار دهد.

مرد مرموز که از بستگان عصمت است در بازجويي ها به تيم تحقيق گفت: عصمت با من تماس گرفت و گفت که مي‌خواهد زنجير طلايش را بفروشد چرا که به يک ميليون تومان پول نياز دارد.من نيز به او يک ميليون تومان پول دادم. باور کنيد من از قتل همسرش اطلاعي ندارم و بي‌گناه هستم.

با اظهارات اين مرد، عصمت بار ديگر از سوي کارآگاهان تحت تحقيق قرار گرفت. اين زن جنايتکار وقتي ديد که هيچ راه گريزي ندارد لب به اعتراف گشود و گفت برادرزاده‌ام به نام محمدحسن را براي کشتن همسرم اجير کرده بودم.اين زن افزود: همسرم مرد بدبين و خسيسي بود. مرتب به بهانه هاي مختلف مرا به باد کتک مي‌گرفت، از ادامه زندگي با او به ستوه آمده بودم و نمي‌‌دانستم چه کار کنم.

تصميم گرفتم زنجيرم را بفروشم و با پول آن برادرزاده‌ام به نام محمدحسن را که اعتياد شديد به شيشه دارد، براي کشتن شوهرم اجير کنم.وقتي زنجيرم را فروختم به محمدحسن گفتم اگر محمد را به قتل برساني پنج ميليون تومان پول مي‌دهم. ابتدا 500 هزار تومان به او دادم. صبح روز جنايت وقتي شوهرم براي خريد نان از خانه بيرون رفت برادرزاده‌ام محمدحسن که در بيرون از خانه به کمين وي نشسته بود او را با ضربات چاقو از پاي درآورده بود.با اعترافات زن جنايتکار، محمدحسن در يک عمليات غافلگيرانه دستگير شد.محمدحسن در بازجويي ها قتل شوهر عمه‌اش را به گردن گرفت و گفت: از آنجا که به شيشه اعتياد داشتم و براي تأمين هزينه هايم هميشه با مشکل روبه‌رو بودم وقتي عمه‌ام پيشنهاد داد اگر شوهرش را بکشم به من پنج ميليون تومان پول خواهد داد، پذيرفتم.

بنابر اين صبح زود در کوچه‌شان به کمين وي نشستم، وي از خانه بيرون آمد از پشت‌سر به او حمله کردم و با چاقويي که داشتم او را به قتل رساندم.وي افزود: عمه‌ام قرار بود به من 5 ميليون تومان پول بدهد، او به من 500 هزار تومان داد.اين عمه و برادرزاده‌ در شعبه چهارم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي عبداللهي و دو قاضي مستشار تحت محاکمه قرار گرفتند.

سه قاضي عاليرتبه با توجه به اقرار و اعتراف صريح عمه و برادرزاده‌ به جنايت، محمدحسن را به قصاص نفس و عصمت را به خاطر معاونت در قتل به 15 سال زندان محکوم کردند.اين حکم از سوي شعبه 29 ديوانعالي کشور تأييد شد و پرونده براي اجراي حکم به شعبه اجراي احکام دادسرا فرستاده شد اما محمدحسن با پرداخت ديه در حق اولياي دم توانست رضايت آنان را جلب کند و از مرگ حتمي نجات يابد و به زندگي لبخند دوباره بزند.صبح ديروز اين عمه و برادرزاده از لحاظ جنبه عمومي جرم در شعبه چهارم دادگاه کيفري يک تحت محاکمه قرار گرفتند.محمدحسن به لحاظ جنبه عمومي جرم به 10 سال زندان و عصمت نيز به 5 سال زندان محکوم شدند.

با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات