تبلیغات

تغيير جنسيت کهن‌ترين درخت در اسکاتلند!

ايسنا/ کارشناسان محيط زيست در بريتانيا مدعي شده‌اند که کهن‌ترين درختِ اسکاتلند پس از 5000 سال در حال تغيير جنسيت است.

صدها سال است که جنسيت نر اين درخت سرخدار به ثبت رسيده به اين مفهوم که گرده توليد مي‌کند در حالي که سرخدار ماده، ميوه قرمز رنگي توليد مي‌کند. اما در يک پديده بسيار نادر که کارشناسان را سردرگم کرده، اين درخت شروع به پراکندن دانه‌هاي قرمز کرده و نشان مي‌دهد بخشي از اين درخت در حال تغيير جنسيت است.

«ماکس کولمان» از باغ گياه شناسي سلطنتي ادينبورگ که سه ميوه قرمز اين درخت را روي آن مشاهده کرده گفت: اين پديده از فشارهاي زيست‌محيطي ناشي مي‌شود. اين اتفاقي نادر و غيرمعمول است که فرآيند آن کاملا شناسايي نشده است.

به گفته متخصصان، تغيير در تعادل ترکيب‌هاي هورمون‌مانند موجب اين تغيير جنسيتي شده است.

کولمان همچنين افزود:‌ اين درخت از جهات ديگر سالم است اما براي شناسايي تغييرات بيشتر، کنترل دقيق‌تر مورد نياز است.

وي گفت: سرخدارها به طور معمول نر يا ماده هستند و در پاييز و زمستان توليدمثل در آن‌ها به طور کلي راحت انجام مي‌شود. جنس نر داراي ساختارهاي کروي کوچک است که به هنگام تکثير، گرده مي‌پراکند. همچنين جنس ماده آن از فصل پاييز ميوه‌هاي قرمز را نگه داشته و تا زمستان حفظ مي‌کند.

به گزارش روزنامه اينديپندنت، به گفته کولمان آنچه تعجب آور بوده اين است که در اين درخت نر تعدادي ميوه قرمز که ويژگي جنس ماده است مشاهده شده در حاليکه مابقي بخش‌هاي اين گياه کاملا نر است.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات