تبلیغات

وزارت بهداشت: 90درصد دانش‌آموزان ابتدايي درگير بيماري‌هاي دندان هستند

ايسنا/ رييس اداره سلامت بهداشت و دهان وزارت بهداشت با بيان اين که بيش از 90 درصد دانش آموزان ابتدايي کشور درگير بيماري‌هاي دهان و دندان هستند، از اجراي طرح ارتقاي سلامت دهان و دندان براي بيش از هفت ميليون دانش آموز خبر داد.

دکتر حميد صمدزاده در مراسم آغاز طرح ارتقاي سلامت بهداشت دهان و دندان در يکي از مدارس سبزوار، گفت: هم اکنون پوسيدگي دندان در دانش آموزان ابتدايي 9.2 درصد است که در طول شش سال اجراي اين طرح قرار است اين رقم به يک درصد کاهش يابد.

صمدزاده اظهار کرد: سلامت دهان و دندان نقش مهمي در کيفيت زندگي افراد جامعه بويژه کودکان دارد و اين در حاليست که به دليل عدم توجه کافي به اين مقوله شاهد افزايش ميزان پوسيدگي دندان در کشور هستيم.

وي با اشاره به هزينه‌هاي زياد خدمات دندانپزشکي گفت: هم اکنون پرداختي مردم بابت هزينه‌هاي خدمات دندانپزشکي 45 درصد است که رقم زيادي است و قصد داريم با همکاري بيمه‌ها هزينه‌هاي مزبور را کاهش دهيم.

وي همچنين با تاکيد بر برنامه‌هاي آموزش و پيشگيري، افزود: استفاده از روش‌هاي پيشگيري مي‌تواند از هزينه‌هاي گزاف خدمات درماني دندانپزشکي و عواقب از دست دادن دندان‌ها جلوگيري کند.

رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درباره طرح ارتقاي سلامت دهان و دندان دانش آموزان گفت: اين طرح با همکاري وزارتخانه‌هاي بهداشت و آموزش و پرورش و با هدف پيشگيري و کاهش ميزان پوسيدگي دندان از ابتداي سال جاري در حال اجراست. اين طرح شامل چند مرحله آموزش، معاينه، تعيين نيازهاي درماني و ارائه خدمات پيشگيري و درماني است.

وي اظهار کرد: در اين طرح هفت ميليون و 700 دانش آموز در 60 هزار مدرسه شهري و روستايي کشور زيرپوشش خدمات طرح ارتقاي بهداشت سلامت دهان و دندان قرار مي‌گيرند.

رئيس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت: براي نخسين بار در کشور طرح تهيه شناسنامه الکترونيک دهان و دندان ويژه گروه‌هاي هدف دانش آموزي 6 تا 12 سال اجرائي خواهد شد.

صمدزاده از اجراي طرح تهيه شناسنامه الکترونيک دهان و دندان براي نخستين بار در کشور خبر داد و افزود: مهم‌ترين حسن اجراي اين کار برنامه‌ريزي مطلوب براي ارائه خدمات درماني و خارج شدن فرم‌هاي کاغذي است که مدارس هميشه براي انتقال اطلاعات با مشکل مواجه مي‌شدند.

رئيس اداره سلامت و دهان وزارت بهداشت ابراز اميدواري کرد: دانشگاه‌هايي که در اجراي اين برنامه پيشرفت داشته باشند وزارت بهداشت درخصوص اعتبارات و امکانات به آنها کمک خواهد کرد.

بنابر اعلام وبدا، در ادامه اين مراسم دکتر ميرموسوي، معاون بهداشتي و رئيس مرکز بهداشت سبزوار نيز به اجراي طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و درمان از سال گذشته اشاره کرد و گفت: بسته‌هاي مختلفي از جمله خدمات دهان و دندان در اين طرح گنجانده شده که پنح سطح خدمات ويزيت، آموزش بهداشت، جرم‌گيري، پوسيدگي و ترميم را براي گروه هدف 6 تا 14 سال و مادارن باردار و شيرده در مناطق محروم در نظر گرفته است.

ميرموسوي افزود: هدف از اجراي اين طرح نهادينه کردن امر پيشگيري از پوسيدگي دندان در سطح جامعه است.

وي اظهار کرد: خدمات دندانپزشکي در قبل از اجراي برنامه طرح تحول زير پوشش خدمات بيمه‌اي نبود که با حل اين مشکل ميزان دسترسي مردم از خدمات دندانپزشکي افزايش پيدا خواهد کرد.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات