تبلیغات

محکوميت بمباران بيمارستان پزشکان بدون مرز در يمن از سوي رئيس جمعيت هلال احمر

فارس/ رئيس جمعيت هلال احمر در بيانيه‌اي ضمن محکوميت بمباران بيمارستان سازمان پزشکان بدون مرز در يمن، از اعضاي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر خواست شرايط امدادرساني به نيازمندان اين کشور فراهم شود.

سيد امير محسن ضيايي در اين بيانيه آورده است: «با استمرار حملات عربستان به مناطق غير نظامي يمن و بيمارستان‌ها و مراکز درماني اين کشور متاسفانه باز شاهد نقض قاعده منع تهديد و توسل به زور هستيم.
عليرغم اجماع همگاني جامعه جهاني در خصوص اهميت اين قاعده براي ايجاد نظم پايدار جهاني و همزيستي مسالمت آميز اجتماعي شاهديم که عملکرد عربستان سعودي در حمله عليه مناطق غير نظامي و درماني به ويژه حمله اخير به بيمارستان پزشکان بدون مرز در يمن، اين قاعده شالوده ساز جامعه بين الملل زير پا گذاشته شده است.»

امير محسن ضيايي در اين بيانيه با تاکيد بر اينکه بمباران بيمارستان يک سازمان بين المللي شناخته شده و فعال در يمن صراحتا اصول و موازين حقوق بين الملل بشردوستانه همانند «اصل تفکيک»، «اصل ضرورت» و «اصل منع رنج اضافي» را نقض کرده و کشته و زخمي شدن غير نظاميان بي گناه نتيجه‌اي غمبار را براي آينده اصول و قواعد بين المللي رقم زده است، افزوده است: ادامه بمباران مناطق غيرنظامي و تفکيک قائل نشدن ميان کودکان و زنان بي گناه با جنگجويان، بسياري از پيمان نامه‌هاي جهاني را با چالش‌هاي جدي روبرو ساخته است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: بر اساس بند 4 ماده 38 ميثاق جهاني حقوق کودک، کشورهاي طرف کنوانسيون مطابق با تعهدات ناشي از حقوق بين الملل بشردوستانه مرتبط با حمايت از افراد غير نظامي در مخاصمات مسلحانه بايد تمام اقدامات ممکن براي تضمين حمايت و مراقبت از کودکان در معرض آسيب در مخاصمات مسلحانه را به عمل آورند و اين در حالي است که سکوت جامعه جهاني و کشورها در قبال حمله به مراکز درماني و افراد غير نظامي به ويژه کودکان که بيشترين تاثير را از جنگ‌ها و بحران‌ها مي‌پذيرند، کار آمدي و کارآيي چنين ميثاق‌هايي را با ترديد روبرو ساخته است.

در پايان اين بيانيه رئيس جمعيت هلال احمر افزوده است: جمعيت هلال احمر ايران و کميته ملي حقوق بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران ضمن محکوم ساختن حملات غير انساني عربستان به مناطق غير نظامي و درماني يمن از اعضاي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر و جامعه بين الملل بشردوستانه در خواست مي‌نمايد تمام تلاش خود را براي کمک به حفاظت از سلامت و امنيت غير نظاميان به ويژه مجروحين و بيماران يمن به کار گرفته و شرايطي را ايجاد نمايند که امکان امدادرساني نيروهاي امدادي و درماني به نيازمندان اين کشور فراهم گردد.»

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات