تبلیغات

امضاي طومار توسط کارآفرينان به رئيس بنياد نخبگان درباره طرح سرباز نخبگي

خبرآنلاين/ کارآفرينان، دانشجويان و افراد فعال در حوزه اقتصاد دانش بنيان، در سومين کنفرانس وب و موبايل ايران، با امضاي طوماري از دکتر سورنا ستاري، رئيس بنياد نخبگان، درخواست کردند تا از اين پس کارافرينان ايراني به عنوان نخبه به ستاد کل نيروهاي مسلح معرفي شوند و خدمت سربازي را در قالب پروژه تحقيقاتي به انجام رسانند.

هنگامي که تعدادي از جوانان براي راه اندازي کسب و کاري نو اقدام مي‌کنند، با انواع مسائل و پيچيدگي ها مواجه مي‌شوند، اما برخي مشکلات بيرون از محيط فناوري و کسب کار بر يک شرکت تاثير مي‌گذارد و برطرف کردن اين مسائل در توان کارآفرينان نيست.

سربازي، مسئله اي است که درست در هنگام به ثمر نشستن زحمات فراوان، با آن مواجه مي‌شوند و هر يک از اعضاي تيم ممکن است دوسال در شرايطي نامشخص به خدمت سربازي اعزام شود. با توجه به اهميت نيروي انساني در شرکت هاي نوپا، اعزام به خدمت سربازي حتي مي‌تواند منجر به ورشکستي يک شرکت نوپا شود.

در متن طومار آماده است

"اکنون کارافرينان ايراني با تاثيرگذاري در سطح ملي، ايران عزيز را به بالاترين نرخ رشد کارافريني در جهان رسانده اند و موجب اشتغال و توسعه اقتصادي شده اند. اما از سوي بنياد ملي نخبگان به عنوان نخبه شناخته نمي شوند، چرا که احراز نخبگي در بنياد، تنها متمرکز بر شروط تحصيلي و معدل دانشگاهي است.

از سوي ديگر شيوه کنوني خدمت سربازي، موجب بروز آسيب هاي فراواني به فضاي کارافريني کشور شده است و شرکت هاي دانش بنيان را با بحران نيروي انساني مواجه کرده و موجب ترغيب کارافرينان براي مهاجرت شده است. در همين راستا، کانون کارافريني ايران به نمايندگي از بخشي از جامعه کارافرينان کشور به همراه امضاکنندگان ذيل، پيشنهاد مي کنند تا از اين پس، کارآفرينان نيز به عنوان نخبه به ستاد کل نيروهاي مسلح معرفي شوند و مطابق با آيين نامه بنياد ملي نخبگان، خدمت سربازي را سپري نمايند."

اين طومار با بيش از 1200 امضا در ابتداي اسفندماه سال گذشته به معاونت عملي رياست جمهوري تقديم گرديد و با همت سرپرستي شرکت هاي دانش بنيان در کمتر از سه ماه به آيين نامه اجرايي تبديل شد

تا پيش از اين تسهيلات سربازي بنياد نخبگان مختصص موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي، پژوهشي)، برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ مورد تأييد و اختراعات برگزيده بنياد بود و اين تسهيلات در جهت ارج نهادن به فعاليت شرکت هاي دانش بنيان ايجاد شد.

هم اکنون افراد فعال و باسابقه در شرکت هاي دانش بنيان، ميتوانند از "تسهيلات نظام وظيفه تخصصي براي دانش‌آموختگان­ برترِ فنّاور" استفاده نمايند.

اين تسهيلات تاکنون به تعدادي از افراد فعال در شرکت هاي دانش بنيان اعطا شده است. براي اطلاعات بيشتر به وب سايت http://daneshbonyan.isti.ir/ کنيد.

در اينفوگرافيک پيوستي در عکس بالا، شرايط فرد، شرکت دانش بنيان، نحوه اجرا و ملاحظات استفاده از تسهيلات بر مبناي آيين نامه بنياد نخبگان تدوين شده است؛

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات