تبلیغات

آب در زاينده رود جريان گرفت

خبرگزاري صدا و سيما/ معاون حفاظت و بهره برداري شرکت مديريت منابع آب ايران گفت : امروز آب سد زاينده رود براي تامين حق آبه بخش کشاورزي در کشت پاييزه در اين رودخانه رها شد و تا يک ماه آينده نيز ادامه دارد.

جهانگير حبيبي در گفتگو اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، با اشاره به اينکه جريان آب براي تامين سهم زيست محيطي تا خرداد ادامه خواهد داشت ، افزود :‌ روز 15 آبان آب به زمين هاي کشاورزي استان اصفهان خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينکه فلات مرکزي و حوضه آبريز زاينده رود از حوزه هاي پر چالش محسوب مي شود ، تصريح کرد: ‌در صورت ادامه روند بارش هاي سال آبي گذشته امکان محروم ماندن کشاورزان از آب زاينده رود براي کشت پاييزه سال جاري وجود داشت که با مديريت بهم پيوسته آب در اين بخش اين مسئله برطرف شد.
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت مديريت منابع آب ايران گفت: در مديريت بهم پيوسته از ابتدا تا انتهاي حوضه ابريز که به دريا و تالاب منتهي شود ، مصارف منابع آب تعيين و وضعيت برداشت آب از رودخانه آب هاي زيرزميني و حد و حقوق ذي نفعان رعايت مي شود.
حبيبي اظهار کرد: سهم اب کشاورزي تا پايان دوره کشت در ماه هاي آينده به نوبت رها سازي خواهد شد.
وي حجم بارندگي هاي سال آبي 95_94 را تا امروز 36 ميليمتر دانست گفت: متوسط بارش امسال نسبت به سال گذشته 16 درصد و نسبت به دراز مدت 125 درصد افزايش داشته است.
حبيبي با اشاره به اينکه حجم مخازن سدهاي کشور هنوز هم چهار درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است ، افزود: بارندگي در حوزه فلات مرکزي 15 ميليمتر بوده که نسبت به سال گذشته 25 درصد و درازمدت 114 درصد افزايش داشته است.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات