تبلیغات

ميراث فرهنگي تخريب 4 خانه تاريخي را تهران پيگيري مي کند

ايلنا/ وجيهه قاسمي در ارتباط با آخرين وضعيت اجراي طرح انضباط شهري در بافت تاريخي منطقه ۱۲ تهران گفت: پيرو اخبار اعلام شده شده مبني بر اينکه ۴ خانه تاريخي در آن منطقه تخريب شده است، نامه‌اي را به شهرداري منطقه ۱۲ فرستاديم، زيرا مستنداتي نداشتيم که کدام يک از خانه‌ها و در چه زماني تخريب شده‌اند و چه شرايطي داشته‌اند.

وي ادامه داد: شهردار منطقه ۱۲ نيز پاسخ ما را داد که هيچ تخريبي صورت نگرفته است و درصورت وجود لزومي براي تخريب، قطعا از اداره کل ميراث فرهنگي براي اين موضوع استعلام خواهد شد. ما هم به استناد اين نامه گفتيم که هيچ تخريبي صورت نگرفته است.

مدير روابط عمومي و امور فرهنگي اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران با بيان اينکه در ارتباط با طرح انضباط شهري واقعا يک مشکل وجود دارد که آن هم عدم دعوت از اداره کل ميراث فرهنگي در جلسات آن است، اظهار کرد: به همين علت ما هم اطلاع چنداني از آن نداريم و دريافت‌هاي ما به استناد اخباري است که مي‌شنويم و صورت جلسه‌ها را نيز ما از طريق خبرنگاران دريافت مي‌کنيم.

قاسمي افزود: به هر حال ما يک محدوده و بافت تاريخي داريم که حفظ اين بافت براي ما بسيار اهميت دارد، شايد اظهار کنيم که اين همه ساخت‌وساز در شهر رخ مي‌دهد، چرا در اين منطقه ساخت و سازي نباشد يا آنکه شايد فردي علاقه داشته باشد که معبر خانه‌اش پهن باشد، اما اگر اين اتفاقات بيفتد؛ هويت فرهنگي بافت تاريخي از بين مي‌رود، بنابراين ما ضوابط خاصي براي اين منطقه در نظر گرفته‌ايم و شهرداري نيز موظف است؛ براي تک‌تک اين ضوابط از ميراث فرهنگي استعلام کند، در غير اين صورت تخلف رخ داده است و تاکنون نيز شهرداري در ارتباط با طرح انضباط شهري استعلام از ما نگرفته است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات