تبلیغات

پرونده روز/ قضاوتم نکنيد

خراسان/ اول فکـر کن بعــد تکــرار!
آذر صدارت-«قبل از اين که بخواهي درباره من و زندگي من قضاوت کني، کفش هاي مرا بپوش و در راه من قدم بزن»، «تو انسانِ موفقي هستي که به هر آنچه اراده کني، دست مي يابي»، «مرا همان گونه که هستم بپذير و دوست داشته باش»، «اين وبلاگ، پيج يا اکانت، حريم خصوصي من است؛ لطفا حريم مرا رعايت کن» و... اين جمله ها برايتان آشنا نيست؟ روزانه چند بار و به چند بهانه، از زبان چند نفر اين جملاتِ خوش آب و رنگ و زيبا را مي شنويد و مي بينيد و مي خوانيد؟ روزانه چند مرتبه اين نظريات و جملات مشابه، از سوي دوست و همکار و آشنا برايتان ارسال مي شود و براي ديگران ارسال مي کنيد؟ هيچ وقت بي طرف و بي غرض نشسته ايد به پايه، اساس و مبناي اين جملات که از فرطِ تکرار، بديهي شده است، فکر کنيد؟ هيچ وقت به درستي اين جملات يا حداقل شرايطِ کاربردشان شک کرده ايد؟ هيچ وقت اين جملات را با قرار دادن در جاي خاليِ مثال ها و ماجراهاي گوناگون، راستي آزمايي کرده ايد؟ تا به حال اين زحمت را به خودتان داده ايد که به چرايي و چگونگي شکل گرفتن و رواجِ اين جملاتِ پرادعاي پرطمطراق، فکر کنيد؟ اگر هنوز به واسطه تاثير رسانه هاي قدرتمند، منفعل نشده ايد و درست و نادرستي محتوايي که در معرض آن هستيد و ديگران را در معرضش قرار مي دهيد، برايتان مهم است، امروز با ما همراه باشيد تا به بررسي پرتکرارترين، پرطرفدارترين و سطحي ترين نظريات سال هاي اخيرِ جامعه بپردازيم و بالاخره يک بار براي هميشه تکليفمان را با آن روشن کنيم.

ظاهر زيبا، باطن ترسناک!
فراگير شدنِ بي رويۀ يک سري نظريات و جملاتِ خوش رنگ و لعاب و پرطمطراق اما نادرست در ميان مردم، پديده اي اخلاقي- اجتماعي است که غير از منظر دين و اخلاق، بايد از منظر جامعه شناسي هم بررسي و رمزگشايي شود. دکتر ميثم مهديار، جامعه شناس، در گفت و گو با «زندگي سلام» مي گويد: «نود درصد جملاتي که در شبکه هاي اجتماعي دست به دست مي شود و بيشتر ما بدون فکر و تامل مي پذيريم، براي هم مي فرستيم و در مواقع لزوم حتي براي توجيه عملکرد خودمان از آن استفاده مي کنيم، جملاتي برگرفته از مکاتب روانشناسيِ مثبت و عرفان هاي نوظهور است. به همين خاطر، مهم تر از بررسيِ مصداق ها، بررسي مکاتب و منابعِ اين جملات و بررسي دلايل پرطرفدار بودنشان در ايران است.» 


جملاتي بر پايه روانشناسي مثبت
مهديار معتقد است: «حتما ديده ايد و متوجه شده ايد که روانشناسي مثبت، بيش از هر چيز بر نگاه مثبت به پيرامون تاکيد دارد و حرفش اين است که: بايد براي تغيير زندگي و حتي تغيير دنيا، افکار و نگاهت را تغيير بدهي. اگر خوشبختي، نگاهت زيباست و اگر بدبختي، مشکل از درونِ تو است. اين نوع روانشناسي مدام يادآور مي شود که ساختار خانواده، اجتماع يا محيط و نظامِ حاکم، کمترين نقشي در شرايط زندگي ما ندارد و شرايط و امکانات زندگي براي همه آدم ها به يک اندازه مهياست و آنچه باعث رشد يا عقب ماندگي انسان مي شود، نگاه و تفکرِ خود اوست به زندگي. اين مکتب روانشناسي با افراط در ترويج اين نوع نگاه، اولا منکر يک سري اصول ساختاري مثل جبرِ خانوادگي، محيطي، اجتماعي يا جغرافيايي و تقدير و قضا و قدر که ما مسلمانان با توجه به جهان بينيِ الهي به آن معتقديم، مي شود؛ ثانياً باعث غفلت مردم از ظلم و تبعيضي است که نظام سرمايه داريِ دنيا به آن دامن مي زند؛ چرا که معتقد است اگر به جايي رسيدي، خودت عُرضه داشتي و اگر نرسيدي، خودت مقصري. و مخاطب خوش باور هم فراموش مي کند که امکاناتِ رشد براي همه مردم، يکسان نيست و به دليل نظام سرمايه داري، بعضي ها به شکل مشروع و خيلي ها به شکل نامشروع، دسترسي بيشتري به امکاناتِ مادي، رفاهي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي دارند. گزارش سالانه کِرديت بانک سوئيس در سال 2015 حاکي از اين است که 85 درصد ثروتِ کل جهان در اختيار 8 درصد مردم دنياست! اين يعني 92 درصد مردم، تحت تاثير آن 8 درصدي هستند که به واسطه پول، فرهنگ و هنر و آموزش و رسانه را هم در اختيار دارند و يک جورهايي در اغلب زمينه ها تعيين کننده اند. پس برخلاف تفکر اين مکاتب خوش رنگ و لعاب، نتيجه مي گيريم که صِرفِ تلاش آدم ها، لزوما باعث موفقيت نمي شود و درست است که نگاه و تفکر و قدرت درون مهم است اما در دنياي بيرون هم، موانعِ جدي و چالش هاي عميقي وجود دارد که گاهي زمينه ساز شکست و ناکامي ماست.» 


جملاتي بر پايه عرفان هاي نوظهور
مهديار درباره منبع بعدي چنين جملاتي مي گويد: «عرفان هاي نوظهور هم که بر فردگرايي و دوري گزيني از جامعه تاکيد دارد، منبع ديگري براي شکل گيريِ يک سري جملاتِ ظاهرا زيبا اما واقعا ترسناک است. تفکري که معتقد است: من به اعتقاد و عملکرد بقيه کاري ندارم. سرم به کار خودم گرم است و کلاه خودم را مي چسبم تا باد نبرد. من حقِ دخالت، اظهارنظر، قضاوت و مرزبنديِ اخلاقي ندارم. همه چيز نسبي است و هر کس، خودش تشخيص مي دهد چه چيزي برايش بهتر است. اين نوع عرفان، با هر نوع ايدئولوژي که از دلِ اقتضائات سرمايه داري نجوشيده باشد، مثل دين اسلام، مخالف است و آداب و اصول ديني مثل امر به معروف و نهي از منکر را به کلي نفي مي کند. اين عرفان ها، طرفدار يک مدل دينداريِ بي بو و خاصيت هستند که اولا آدم ها را به هم نزديک نکند و ثانيا هيچ تاثيري در اجتماع نداشته باشد. به همين خاطر مدام تاکيد مي کند: هر کس مسئول اعمال خودش است و هيچ چيز به هيچ کس مربوط نيست!» 


روانشناسي مثبت و عرفان هاي ساختگي، اختراع کيست؟
مهديار در پاسخ به سوال ذکر شده مي گويد: « منافعِ نظام سرمايه داري حکم مي کند که مردمِ دنيا، براساس يک سري نظريه هاي سطحي روانشناسي، بي خيال و سرخوش باشند، از واقعيات تلخ زندگي فرار کنند و همواره در حال روياپردازي باشند. در اين صورت، چرخ هاي صنعت با سرعت و قدرت بيشتري مي چرخد و مردم، بيشتر و بيشتر به سمتِ ريخت و پاش و مصرف گرايي مي روند و در نتيجه، پول بيشتري روانه جيب سرمايه دارها مي شود. از طرفي، تبليغ فردگرايي هم تاثير مستقيم بر مصرف گرايي دارد. از مسائل کلان مثل معماري و شهرسازي بگيريد تا توليد محصولاتِ خرد خوراکي. مثلا نمي دانم اين بسته هاي شيکِ ماکاروني و برنج هاي نيم پز يک نفره را ديده ايد يا نه؟ اين همان پشتيباني از فردگرايي و مصرف گرايي است.» 


جامعه يا اجتماع؟ مسئله اين است!
مهديار درباره اهداف پشت پرده چنين متن هايي مي گويد: «يکي ديگر از اهداف مهم نظام سرمايه داري، تسلط بي چون و چرا بر ذهن و دل تک تک آدم ها و تربيتِ بي واسطه افراد است، چون معتقد است هر حائلِ تربيتي مثل خانواده يا جمع هاي دوستانه، مي تواند تاثيرگذاري آن ها را کم کند. به همين خاطر تلاش مي کند «جامعه» را به «اجتماع» تبديل کند. جامعه شناس ها مي دانند که جامعه، جمعي از آدم هاي دلسوز است که اولا با هم در ارتباطند، ثانيا نسبت به هم احساس تعهد و مسئوليت دارند، چون معتقدند بر هم تاثيرگذارند. ولي اجتماع، گروهي از آدم هاست که نسبتِ به هم منفعلند؛ درست مثلِ يک گوني سيب زميني. نظام سرمايه داري مي خواهد ما يک سري سيب زميني باشيم و کاري به خير و شر هم نداشته باشيم تا کنترلمان راحت باشد و سرمايه به خطر نيفتد. نظام سرمايه داري ترجيح مي دهد ما مشغولِ برنامه هاي تلويزيون و اپليکيشن هاي تلفن هاي هوشمندمان باشيم تا متوجه خانواده و اطرافيان. به تو چه؟ به من چه؟ و به درک!، ادبياتِ اين نظام است.» 


چرا مي پذيريم؟
مهديار مي گويد: «اما نکته مهم اين است که اين فرهنگ سازي، يک رابطه دوطرفه است. به اين معنا که اگرچه کساني به شکل برنامه ريزي شده و هدف دار به طراحي اين گونه نظريات و جملات مي پردازند و با استفاده از رسانه به خورد ما مي دهند اما پذيرشِ خود ما هم مهم است. همه ما قدرت تفکر، تعقل، تحليل، تامل، شعور، اختيار و انتخاب داريم اما با وجود همه اين ها، آن قدر دل مشغول و حواس پرتِ ابعاد سبک زندگيِ مدرنمان که زنجيره اي از سبک زندگي آپارتماني و ترافيکي و هايپراستاري است، هستيم که بدون هيچ تحليلي، به خوانشِ چندباره و ترويج اين نظريات که همسو با همين مدل سبک زندگي است، مي پردازيم.»

آثار زشت بعضي جملات زيبا
سيد مصطفي صابري - جملات تاکيدي، جملات مثبت و هر چيزي شبيه اين، چند اشکال اساسي دارد که معمولا بيشتر ما از آن غافليم. اول اين که گوينده از گزاره هايي درست که گاهي بديهي هم هست، نتيجه گيري هاي نادرست مي کند و به اشتباه تعميم مي دهد؛ مثلا به اين جمله دقت کنيد: «اگر قادر نيستيد ديگران يا مشکلات را تغيير بدهيد، خودتان را با آن تطبيق دهيد!» اين جمله مي تواند درست باشد، به طور مثال وقتي بعد از انواع تلاش و کوشش، حل کردن مشکلي از عهده ما بر نمي آيد، مي توان با آن مشکل (مثل درآمد پايين) کنار آمد و زندگي را بر مبناي همان ميزان درآمد برنامه ريزي کرد. اما وقتي رفتار ديگران مثلاً در خوابگاه دانشجويي، اشتباه است قرار نيست ما هم همرنگ جماعت شويم و خودمان را با آن ها تطبيق دهيم، چون قادر به تغيير آن ها نيستيم. در مواجهه با اين جملات بايد هم از قدرت ذهن در فرآيندي درست و شبکه اي استفاده کنيم، هم قيدهاي لازم را براي صحت يا رد يک گزاره در نظر بگيريم، هم به مواد خامي که به نتيجه گيري ذهني ما منجر شده اند، دقت کنيم و حتي نيت گوينده يا منبعش را هم مورد بررسي قرار دهيم. يعني با لايه هاي مختلف محتوايي آن جمله ارتباط برقرار کنيم و حتي اگر برايمان نيت مثبت کسي که چنين پيامي فرستاده است، محرز است، بين هدف و نتيجه رفتارش تمايز اساسي قائل شويم. حتي ممکن است ديگري يا خود ما با نيت خوبي جمله اي را منتشر کنيم اما نتيجه هميشه برابر آن چه هدف ماست، نخواهد بود. فارغ از سوءبرداشت هاي احتمالي مخاطبان يک جمله، بايد اين را هم در نظر بگيريم که تکرار يک جمله به ظاهر معمولي مثل مثال ذکر شده ممکن است آن گزاره را به يک فرض اساسي و بديهي در روابط فردي و اجتماعي تبديل کند که بدون تفکر ملکه ذهن ما شده و در رفتارمان به طور غير ارادي اثرگذار است. جمله هاي مثبت انديشانه و تاکيدي معمولاً بسيار تاويل پذير است و برداشت هاي زيادي مي توان از آن داشت. شکل جذابي دارد اما روي چرايي و چگونگي ها بحث نمي کند. به طور مثال مي شنويم که «ما قادر به انجام هر کاري هستيم»! اما کمتر روي اين بحث مي شود که چرا بايد هر کاري را انجام بدهيم؟ به چه قيمتي؟ در ازاي از دست دادن چه چيزهايي؟ و از همه مهم تر چگونه؟ آيا محدوديت اخلاقي، هنجاري و عرفي در هيچ جامعه اي وجود ندارد؟ اثر چنين جملاتي بر ذهن و روان ما چيست؟ آيا در قبال اطرافياني که چنين جمله هايي را به صرف ژست گرفتن هاي ما دريافت مي کنند و در باورهايشان خلل ايجاد مي شود، مسئول نيستيم؟

تحليلي بر تعدادي از رايج ترين جملاتِ زيبا اما غلط!
تعداد زيادي از جملاتي که در شبکه هاي اجتماعي، معمولا بدون هيچ فکر و تاملي دست به دست مي شود، جملاتي جذاب و شعارگونه اما دوپهلو، بلاتکليف و تاويل و تعبيرپذير است که با دست گذاشتن روي خطاهاي رايج تفکر مثل «نگاه همه يا هيچ» يا «تعميم نادرست»، موجب سوءبرداشت مخاطب، استفاده نادرست از جملات در موقعيت نادرست و شکل گرفتنِ يک منطق بي اساس و توخالي مي شود و به نتايج تاسف بار فرهنگي و اجتماعي مي انجامد. به اين معنا که اين گونه جملات و نظريات، يا توسطِ آدم هايي خوب و سالم و با نيتي خير، طرح و مطرح مي شود که غرضي ندارند اما چون نگاهِ جامع و عميقي هم پشتشان نيست، گاهي مخاطب با سوءاستفاده از آن حرف و جمله، به توجيه يک عمل اشتباه يا رواج يک عقيده نادرست دست مي زند؛ يا توسطِ آدم هايي نه چندان خوب و با اهدافي نه چندان خير، اما با محتوايي به ظاهر مثبت مطرح مي شود که خب، ناگفته پيداست هم مخاطب ساده انگار را حداقل در نگاه اول فريب مي دهد و هم آثار و نتايج مخربي در پي دارد. براي فهم بهترِ مسيرِ پيچيده فرآيند شکل گيري يک جمله براساس يک سري مواد خام که معمولا عقيده نسنجيده نويسنده است، و چگونگي برداشت و استفاده مخاطب و تاثير آن در جامعه، به بررسي برخي از پررنگ ترين مصداق هاي اين سال ها مي پردازيم. 


دوستان گلم، مرا قضاوت نکنيد!
پرتکرارترين، پرطرفدارترين و ملال آورترين نظريه و جمله اين سال هاي فضاي مجازي جامعه ماست. چماقي که زن و مرد و پير و جوان و هنرمند و آدم عادي، به هر بهانه اي کوبيده اند توي سرِ مخاطبي که از قضا مخالفِ «ظاهر»، «رفتار» و «عملکرد» آن هاست و به خودش جرات داده و يک کلام پرسيده است: «چـرا؟». تازه ترين نمونه اش هم واکنش دو چهره شناخته شده، يکي در عرصه مدلينگ و ديگري در عرصه بازيگري بود که در اوج ايام عزاداري سالار شهيدان، تصاوير حضورشان در هيئت ها و حسينيه ها را با ظاهري خلاف آموزه هاي ديني و خلافِ عرف و فضاي اين گونه مجالس، در صفحه اينستاگرامشان نشان دادند و وقتي با اعتراض مخاطبان که معتقد بودند اين سر و شکل و قيافه در روز عاشورا، توهين به مقدسات و ارزش هاست مواجه شدند، پاسخ دادند: «دوستان گلم، منو قضاوت نکنيد!» و عده اي هم کورکورانه تاييد و لايک کردند. هرچند دين و فرهنگِ ما، قضاوت درباره نيت، باطن، مراتب ايمان، سعادت يا شقاوتِ اخروي ديگران را نهي کرده و مذموم شمرده اما همين دين، تاکيد کرده که ظاهر آدم ها و رفتار و عملکردشان هم به اندازه نيت و باطن مهم است، چون سنگِ محک ايمان و درونيات فرد است. به اين معنا که اگرچه ما اجازه نداريم درباره نيت دروني و شرايطِ پنهان شکل گيري يک رفتار قضاوت کنيم اما ظاهرِ رفتار هم نبايد خلاف آموزه هاي ديني باشد و ايجاد ظن و گمان بد کند. واضح تر اينکه: وقتي يک خانم، تصويرش را با ظاهري آنچناني در روز عاشورا و در فضاي حسينيه منتشر مي کند، ما اجازه نداريم درباره شرايط فرهنگي و تربيتي خانوادگي و اجتماعي اين شخص که به شکل گرفتن چنين رفتاري منجر شده است يا درباره نيت حضور اين خانم در حسينيه و يا حتي جايگاه معنوي ايشان در نگاه امام حسين(ع) قضاوت کنيم اما از آنجا که ظاهر او برخلاف آموزه هاي ديني و حتي عرفي است، مي تواند معيار سنجش ميزانِ احترام فرد به تقيدات و بايد و نبايدهاي ديني و اجتماعي باشد. باز هم واضح تر؟ «عزيزم اگر دوست نداري مورد قضاوت نادرست قرار بگيري، ظاهر زندگي، رفتار يا عملکردت نبايد خلاف آموزه هاي ديني و اخلاقي باشد.» 


مرا همان گونه که هستم بپذير!
اين حرف، در صورتي که ناظر به عرصه سلايق شخصي باشد، حرف کاملا درستي است اما وقتي پاي آموزه هاي ديني و اخلاقي به ميان مي آيد، ديگر قابل قبول نيست. گاهي حرف از «انتخاب رنگ لباس» است و توقع پذيرش سليقه شخصي ما از سوي عموم، صحيح و منطقي است؛ اما گاهي حرف از «حد و حدود پوشش و حجاب» است که خب اينجا ديگر سليقه من و تو مطرح نيست و اگر به باورهاي ديني معتقديم يا حداقل اين طور نشان مي دهيم، بايد تسليم احکام دين باشيم و حق نداريم بگوييم: «من همينم و مرا همين طوري بپذير». گاهي حرف از مسائل انتخابي ساده است و گاهي پاي آموزه هاي الزامي وسط است. گاهي شما از فلان برند عطر استفاده مي کنيد و اگر بقيه نمي پسندند، مشکل آن هاست و بايد شما را همين طوري بپذيرند اما گاهي بددهن و بي ادب هستيد و براساس دستورات صريح دين، هم بقيه وظيفه دارند با نرمي و آرامش از تو بخواهند تغيير کني (امر به معروف و نهي از منکر) و هم تو وظيفه داري خودت را تغيير بدهي! تفکر «مرا همان گونه که هستم بپذير!»، گاهي خيلي خطرناک و آسيب زاست؛ يک لحظه تصور کنيد يک مُجرم، يک خطاکار، يک متجاوز يا حتي يک قاتل هم انتظار داشته باشد: «مرا همين طوري که هستم بپذيريد» و جامعه هم حق هيچ گونه اعتراض و برخوردي نداشته باشد! مي بينيد اين تفکر، چقدر مي تواند دنيا را ناامن کند؟ 


اين حريم خصوصيِ من است!
حريم خصوصي آدم ها، فضا و حيطه اي است که در آن هر فرد حق دارد به کارها و امور مورد علاقه اش بپردازد؛ به دو شرط: اولا حقوق بقيه ضايع نشود، ثانيا از حدود الهي تجاوز نکنيم. حريم خصوصي، يعني فضايي که ما، بي اينکه جار بزنيم و بقيه را مطلع کنيم، به اموري بپردازيم که حق ا... و حق الناس را پايمال نمي کند. و خب در اين شرايط، خانواده، اطرافيان و جامعه «بايد» به حريم خصوصي ما احترام بگذارند. اما گاهي، يا به حريمِ بقيه تجاوز مي کنيم يا خودمان با دست خودمان، حريم خصوصي مان را عمومي مي کنيم؛ در اين صورت ديگر نبايد از بقيه انتظار احترام به حريم خصوصي داشته باشيم. يکي از بارزترين نمونه هايش، خانم مجري سابق است که يک روز، برمي دارد از ناراحتي، فشار عصبي يا به هر دليل ديگر، تهِ تهِ حريم خصوصي اش را عيان و علني مي کند و روز بعد، وقتي حالش خوب و حواسش به جاست، مخاطبانش را به خاطر فضولي و کنجکاوي درباره حريم زندگي خصوصي اش، سرزنش مي کند و به باد انتقاد مي گيرد. يادمان باشد! انتشار تصاوير شخصي و مسائل خصوصي در جمع هاي حقيقي يا شبکه هاي اجتماعي، به معني صدور غيرمستقيم مجوز سرک کشيدن، کنجکاوي، سوال و جواب و اظهارنظر به ديگران، درباره آن چيزي است که فقط مربوط به خود ما مي شود.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات