تبلیغات

طنز/ درمان صداهاي طبيعي و غيرطبيعي

خراسان/ دو نفر از خوانندگان در ستون «حرف مردم» درباره صداهاي خودرويشان پيام داده بودند. يکي از صداي کلاج خودرويش گفته بود و ديگري از زوزه گيربکس که نمايندگي گفته بود طبيعي است و همه خودروها در اين سرعت زوزه مي کشند! ضمن حمايت از خودروساز مربوطه که هر دو مورد شکايت بالا از محصولاتش است، به اين خوانندگان و ساير مخاطبان روزنامه توصيه مي کنيم با رعايت حريم خصوصي خود و حفظ اسرار شخصي، از سر و صداهايي که به گفته متخصصان «طبيعي» هم هست در ملاء عام صحبت نکنيد. بر فرض که گيربکس کمي زوزه مي کشد يا غرش مي کند، خرت خرت و فس فس و تالاپ تولوپ و ساير صداهاي غيرطبيعي که نمي دهد. علاج آن هم اگر به درمان سنتي که همان بلند کردن صداي ضبط است علاقه اي نداريد، استفاده از روش هاي مدرن مانند نصب چند قوطي کنسرو خالي به لوله اگزوز، آويزان کردن چند زنگوله و ناقوس به آينه جلو و يا استفاده از گوش گير است. حالا که شما لطف کرده ايد خودروي صفر داخلي خريده ايد، خوبيت ندارد اين کار نيک خود را با شکايت هاي الکي بي ارزش کنيد!

عليرضا کاردار

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات