تبلیغات

چقدر به خانواده اي حسيني شبيه هستيد؟

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 19:48

چقدر به خانواده اي حسيني شبيه هستيد؟

آخرين خبر/ نشانه هاي يک خانواده ي حسيني، داشتن اصلي ترين و مهم ترين شاخصه هاي ديني است. امام حسين عليه السلام کسي است که قيامش براي احياي دين و اقامه ي نماز و امر به معروف بود. بنابراين يک خانواده ي بي نماز قطعا رنگ و بوي حسيني ندارد. يک خانواده ي بي تفاوت نسبت به ديگران و نسبت به دين، با امام حسين (عليه السلام) و هدفش بيگانه است. خانواده اي که همه ي اعضايش به فکر خودشان باشند و دغدغه اي در مقابل خوشبختي و بدبختي ديگر افراد جامعه ندارند حسيني نيستند اگر چه همه ي اهل خانواده مداح و روضه خوان باشند.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات