تبلیغات

مهارت زندگي/ 5 دشمن پنهان موفقيت!

  X  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 15:27

مهارت زندگي/ 5 دشمن پنهان موفقيت!

خراسان/بيشتر ما افراد بزرگي را که در اطراف مان حضور دارند، تحسين مي کنيم چه تاجر باشند، چه سياستمدار، چه بازيگر و چه چهره اي مشهور. موفقيت هيچ گاه يک ويژگي کوتاه مدت نبوده است؛ بلکه هميشه نيازمند تلاش جدي و برنامه ريزي است. به گزارش «هفته نامه پنجره خلاقيت» بزرگ ترين دشمني که در کمين موفقيت هر فرد است، رويکرد، نگرش و ويژگي هاي شخصي اوست که مسير رسيدن به موفقيت را دشوار مي سازد. فکر کنيد و برخي جوانب رفتاري و شخصيتي خود را که مانع موفقيت تان شده است، بشناسيد. در ادامه 5 مانع اصلي يا دشمنان شخصي موجود بر سر راه موفقيت مطرح مي شود.

1 - سردرگمي در دوراهي:
سردرگمي هميشگي اولين چيزي است که مي تواند موفقيت شما را از بين ببرد. واقع گرا و عمل گرا باشيد، تصميمات تان را به دوراهي نکشانيد. هميشه تصميماتي بگيريد که شفاف و واضح باشند و در پايان باعث رشد و ترقي شما شوند. مزايا و معايب هر تصميم را بسنجيد. نقاط قوت، ضعف، موقعيت ها و تهديدهاي موجود را شناسايي کنيد. با افراد مورد اعتمادتان مشورت کنيد؛ کساني که بتوانند به شما مشاوره اي درست بدهند، هدف گذاري واقع گرا مي تواند به شما کمک کند ترديدتان نسبت به مسائل اساسي از بين برود.

2 - داشتن عقده حقارت:
نگراني درباره ويژگي ها و موفقيت افراد ديگر و بهتر پنداشتن بقيه نسبت به خود ممکن است به عقده شديد حقارت بينجامد. اين مشکل باعث خواهد شد که ديگر خود را خوب نپنداريد و فکر کنيد که به تنهايي از پس انجام دادن برخي کارها بر نمي آييد. عقده حقارت دستيابي به موفقيت را بسيار دشوار مي سازد.

3 - داشتن تفکر بدبينانه:
بدبيني يکي از ويژگي هاي منفي شخصيتي است که باعث مي شود فرد هيچ موقعيتي را از آن خود نکند و قدرت ها و ويژگي هاي خود را باور نداشته باشد. بدبيني فقط به حسرت و حسادت خواهد انجاميد که موانع بزرگي بر سر راه موفقيت تان به حساب مي آيند. به قول معروف، بدبيني باعث مي شود که نيمه خالي ليوان جلوه بيشتري نسبت به نيمه پر داشته باشد.

4 - نداشتن مديريت زمان:
اگر شما حس مديريت زمان نداريد، بزرگ ترين مار و دشمن موفقيت تان را در آستين پرورش داده ايد. حواس تان باشد در طول روز براي چه کارهايي وقت مي گذاريد؛ زمان را براي کارهاي بي فايده اي نظير تماشاي تلويزيون، چک کردن مداوم شبکه هاي اجتماعي و... هدر ندهيد. از هر دقيقه روز استفاده کنيد، روي کارهايي تمرکز کنيد که به ارتقاي شخصي و دستيابي به اهداف تان بينجامد.

5 - غرور بي جا:
هيچ کار خود را زياد دست بالا نگيريد و فکر نکنيد تمام اطرافيان تان ضعيف تر از شما هستند. غرور يک ويژگي منفي است که باعث نابودي رشد و موفقيت شما مي شود. فرد مغرور هميشه فکر مي کند در تمام جوانب از همه بهتر عمل مي کند، علاقه اي به يادگيري موضوعات جديد و مبتکرانه ندارد و بدين شکل رشد مخربي انجام مي گيرد. از بين بردن غرور کاذب و تلاش جدي به شما کمک خواهدکرد تا در نهايت به رشد و موفقيت دست يابيد.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات