تبلیغات

سفرنامه/ رفتار اجتماعي ايرانيان در دوران صفويه

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 11:37

سفرنامه/ رفتار اجتماعي ايرانيان در دوران صفويه

خراسان/ تاورنيه جهانگرد فرانسوي عصر صفويه درباره رفتار ايرانيان و آداب اجتماعي آنان مي‌‎گويد: ايرانيان در دعواها با مشت و لگد به جان هم نمي‌افتند اما به جاي آن زخم زبان مي‌زنند ولي هيچ‌گاه سخن کفرآميز از دهانشان خارج نمي‌شود.
اگر بشنوند کسي به خداوند کفر مي‌گويد به شيطان پناه مي‌برند و با تعجب فرياد مي‌زنند: «اين مرد مگر ديوانه است که به اميد شيطان بهشت را از دست مي‌دهد.» همچنين ايرانيان وقتي بخواهند موضوعي را تاکيد و تاييد کنند قسم مي‌خورند.
سفرنامه تاورنيه

نظر شما

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات