تبلیغات

احکام/ بردن بچه هاي کوچک به مسجد

  X  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 16:16

احکام/ بردن بچه هاي کوچک به مسجد

خراسان/ محمدعلي ندايي - مسجد محل عبادت و مکان خلوت با خداست. اين محل بايد از هرگونه آلودگي به دور و محيط آن براي تمرکز و توجه به خدا مناسب باشد. حال با توجه به اين موضوع ممکن است اين سؤال مطرح شود که بردن کودکان که بازيگوش و پرسروصدا هستند، به مسجد چگونه است؟ حضرت آيت ا... خامنه اي در استفتايي به اين سؤال چنين پاسخ داده اند:
سؤال: آيا بردن بچه هاي کوچک به مسجد کراهت دارد؟
جواب: اشکال ندارد مگر موجب هتک مسجد يا مزاحم نمازگزاران باشد.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات