تبلیغات

واژه شناسي/ معناي واژه «خرافات»

  X  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 17:15

واژه شناسي/ معناي واژه «خرافات»

خراسان/ خرافه نام مردي در دوره جاهليت عرب حجاز بود که سخنان باورنکردني و شگفتي بر زبان مي راند. او مي گفت به سرزمين جن رفته است و با جنيان سخن گفته و حرف هايي مي زد که کسي باور نمي کرد. از آن پس هر که سخن نادرستي مي گفت که ريشه در پندارگرايي و ناداني داشته باشد به زبان عربي مي گفتند: «جاءَ بـِحَديثِ خُرافة.» يعني سخن خرافه را آورده است و مانند خرافه سخن مي گويد. کم کم کلمه خرافه که نام آن مرد خيالاتي و توهم گراي عرب بود گسترش معني يافت تا جايي که خرافه را جمع بستند و خرافات کردند. يعني سخناني که از پندارهاي نادرست و نادانانه ريشه مي گيرد. امروزه داستان آن مرد که نامش خرافه بود فراموش شده، ولي باورهاي دروغين، نادرست و نابخردانه را خرافات مي نامند.
برگرفته از کتاب «ريشه يابي واژگان» اثر عادل اشکبوس

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات