تبلیغات

4گوشه دنيا/ يک ماه کسر حقوق در عربستان به خاطر اذان شيعه!

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 18:03

4گوشه دنيا/ يک ماه کسر حقوق در عربستان به خاطر اذان شيعه!

العالم/ اداره کل امور بهداشتي منطقه الشرقيه عربستان حقوق کامل يک ماه يکي از کارمندان شيعه بيمارستان زنان و زايمان شهر الدمام را به خاطر پخش صداي اذان شيعه از تلفن همراهش کسر کرد.
يک ماه کسر حقوق در عربستان به خاطر اذان شيعه!
به گفته فعالان، داستان از اين قرار بود که تقريباً يک ماه قبل، صداي اذان از تلفن همراه "ابرار العساف" در سر کار پخش شد و همين امر باعث شد تا يکي از همکارانش عصباني شده و از او شکايت کند، زيرا "اذان شيعه" از تلفن همراهش پخش شده بود. با شکايت اين فرد، دستور کسر حقوق يک ماهه اين کارمند داده شد.
در پي درز جزئيات خبر همراه با تصوير دستور کسر حقوق در يکم نوامبر جاري، اين خبر در شبکه‌هاي اجتماعي در اينترنت بازنشر يافت و کاربران اين رفتار را محکوم کردند.
يکي از فعالان گفت: منبع درز تصوير دستور کسر حقوق، يکي از کارمندان بخش امور بهداشتي است زيرا خود قرباني، به خاطر ترس از دست دادن شغل خود، اين دستور را با اکراه پذيرفته بود.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات