تبلیغات

آدم‌هايي که ميدانند چه ميخواهند را دوست دارم..

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 22:14

آدم‌هايي که ميدانند چه ميخواهند را دوست دارم..

آخرين خبر/ آدم هايي که ميدانند چه ميخواهند را دوست دارم!
آدم هايي که مرز دارند،...
که نه گفتن بلدند،...
که ميتوانند بگويند چه چيز را ميخواهند و چه چيز را نميخواهند....
آدم هايي که تو را در "هزارتوي ابهام" و "حدس بزن چه چيزي توي دلم دارم" گرفتار نميکنند!
آدم هايي که...
آدم هايي که مرزشان مشخص است زندگي را راحت ميکنند...
نگاه ميکني و ميبيني همپوشاني مرزها بين تو و او چقدر است،...
چيزي که ميخواهد را ميشود به او داد،
چيزي که ميخواهي را ميتواني بگيري!
که اگر نشد نه کسي احساس قرباني بودن ميکند،..
نه حس فريب دارد،..
نه بار دِين خويش را بر شانه ديگري مي گذارد...
آدم هايي که مرز دارند غنيمتند!
شفافيتشان شفافيت مي آورد...
نه گفتنشان نه گفتن را آسان ميکند...
خودشان هستند و ميگذارند خودت باشي...
بي قضاوت،
بي دلخوري،
بي رنج....
آدم هايي که مي دانند چه مي خواهند،دوستان خوبي مي شوند...

نظر شما

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات