تبلیغات

سقف کاذب برج آزادي چرا فروريخت؟

مهر/ مرمت برج آزادي آنقدر طول کشيد که بارندگي‌هاي روزهاي اخيري موجب شد روز گذشته، سقف کاذب برج بريزد و اداره کل ميراث فرهنگي تهران نامه نگاريهاي بي‌نتيجه خود را براي پيگيري اين موضوع يادآوري کند.
ريزش بخشي از سقف کاذب برج آزادي در اثر بارندگي هاي چند روز اخير تهران موجب شده تا کارکنان اين برج احساس ناامني در فضاي کاري خود کنند آنها از تخريب بخشي از سقف اين مجموعه و نشست آب باران به داخل مجموعه خبر دادند و به خبرنگار مهر گفتند که اگر قرار باشد، به وضعيت اين برج رسيدگي نشود احساس امنيت نمي‌کنيم چرا که هر لحظه امکان ريزش سقف روي سرمان وجود دارد.

غلامحسين شاه علي، مدير مجموعه نيز معتقد است که از چند ماه قبل، پيش‌بيني اين ريزش را مي‌کرده و بارها براي تسريع در روند مرمت و بازسازي آن اقدام کرده ولي نتيجه نگرفته است. مرمت و بازسازي اين مجموعه از بهمن پارسال آغاز شد و آن طور که مسئولان شهرداري قول داده بودند مي بايست اين کار تا قبل از ۲۲ بهمن تمام شود اما متاسفانه کارها با کندي پيش مي‌رود.
علي سلطاني مدير اجرايي برج آزادي نيز توضيحات بيشتري درباره اتفاق روز گذشته در برج آزادي داد و به خبرنگار مهر گفت: سقف کاذب اين برج ريخته است. برج آزادي سقف بتني دارد سقف کاذب زير اين سقف قرار گرفته است ولي ديروز در اثر بارش باران از زير چراغ روشنايي، آب به داخل مجموعه نشت کرد و از آنجا که سقف کاذب پايدار نيست، بخشي از آن فروريخته است.

وي با اشاره به اينکه ريزش سقف در هنگام افتتاح نمايشگاه آثار هنري و سفال رخ داده، افزود: خوشبختانه کسي در اين اتفاق صدمه نديد. امروز هم از شهرداري منطقه به بازديد از اين برج و اتفاق رخ داده آمدند.
چندي قبل نشست مشترکي بين شوراي شهر تهران، معاونت عمراني شهرداري تهران، مديريت مجموعه آزادي و مديرکل ميراث فرهنگي استان تهران برگزار و قرار شد تا طرح‌هاي مرمت را به ميراث فرهنگي بفرستند و اداره کل ميراث فرهنگي استان آن را بررسي کند و نظرشان را بدهد اما به رغم اين اتفاقات، هنوز طرحي به ميراث فرهنگي نرفته است.
حتي کارشناسان ميراث فرهنگي به معاونت عمراني شهرداري مراجعه کردند تا اين طرح‌ها را دريافت کنند اما به آنها طرحي داده نشد. براي اين موضوع ناظري نيز به برج آزادي معرفي شد تا اين هماهنگي‌ها انجام شود ولي آن هم بي فايده بود و نه تنها جلسه از آن تاريخي به بعد برگزار نشد بلکه مکاتبات بسياري نيز انجام شد.

حدود يک ماه پيش نيز که آسيب ديدن بخشي از برج آزادي خبرساز شده بود، کارشناسان ميراث فرهنگي تهران به برج آزادي مراجعه کردند تا از روند مرمت بازديد کنند اما آنطور که مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي استان تهران به خبرنگار مهر گفته، کارشناسان به داخل برج آزادي اجازه ورود پيدا نکردند.
اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران نامه‌هايي را که به شهرداري تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران ارسال کرده بود را در اختيار خبرگزاري مهر قرار داد تا نشان دهد که از سوي اين اداره کل بارها براي مرمت برج آزادي اقدام کرده اما شهرداري تهران به آن بي توجه بوده است.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات