تبلیغات

رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري: خيابان ولي‌عصر (عج) را به جاده تبديل کرده‌ايم

رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري: خيابان ولي‌عصر (عج) را به جاده تبديل کرده‌ايم

ايسنا/ «"ميدان مشق" امروزه همه‌ فعاليت‌هاي مُخل زندگي شهري را داراست، در اين محوطه‌ي تاريخي متأسفانه هيچ فعاليت مقوم زندگي شهري نداريم. »
سيد محمد بهشتي، رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار کرد: ميدان مشق زماني صحنه وقوع زندگي شهري با کيفيتي مطلوب بوده که در مرکز تاريخي مي‌تواند ظهور و بروز داشته باشد و براي اينکه اينجا شاهد حضور فعاليت‌هاي مقوم زندگي شهري باشيم، بايد فکري کنيم.

او بيان کرد: بايد به اين فکر کنيم که چطور سينما، روزنامه‌فروشي و آبميوه فروشي را مانند ضلع غربي خيابان وليعصر (عج) به اين محوطه بياوريم که هم به ارزش‌هاي ميدان مشق خللي وارد نشود و هم نقش زندگي‌بخشي را از ناحيه فعاليت‌ها در ميدان مشق ببينيم.

به اعتقاد رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي، از اواسط دهه 70 ميل به مَدَنيت در شهر تقويت شده و به مرور زندگي از فضاهاي خصوصي به شهر نشت پيدا کرد و امروز اين موضوع هر روز بيشتر مي‌شود و حالا اين زندگي شهري يک نيازها و فضاهايي را دارد که بايد توسط زندگي شهري فتح شوند.

او خيابان وليعصر (عج) را نمونه‌اي از اين بحث دانست که هر چند سال‌هاست به خيابان تبديل شده، اما ما مزاحم آن شده‌ايم و نمي‌گذاريم فضاي موجود با جامعه شهري دست به دست شود و افزود: اين خيابان را حتي با «BRT» به جاده تبديل کرده‌ايم.

وي تاکيد کرد: در مورد ميدان مشق هم همينطور است، يعني در مقياس شهري نسبت به مرکز تاريخي شهر تمنايي وجود دارد و يک کيفيت از زندگي شهري متقاضي يک چنين مکاني هستند، اما پشت اين حصارها مانده‌اند و به محض اينکه اين شرايط آماده شود، دست به دست مي‌شوند.

بهشتي نکته‌ مهم در اين زمينه را اين دانست که اگر قرار باشد اين اتفاق بيفتد، چطور در مورد آن زندگي شهري اين دست به دست شدن صورت مي‌گيرد و گفت: آيا اگر نگهبانان برداشته شوند درست مي‌شود؟ مطمئن باشيد که اگر اينطور شود فقط عده‌اي گردشگر مي‌آيند و مي‌روند و براي اينکه اين منطقه به صحنه‌اي براي وقوع زندگي تبديل شود، تمهيدات ديگري را مي‌طلبد.
او که در نشست تخصصي «تجديد حيات مرکز تاريخي تهران، ميدان مشق» سخن مي‌گفت، ادامه داد: اگر دوباره به خيابان وليعصر (عج) توجه کنيد، مي‌بينيد که ضلع غربي آن مملو از جمعيت است، اما در ضلع شرقي آن خبري نيست با اينکه هر دو ضلع در يک خيابان هستند. اما به تبع وجود دو سينما، يک‌سري مغازه‌هايي وجود دارد که مي‌توان بدون صرف هزينه به تماشاي آنها پرداخت .

وي با تاکيد بر اهميت نقش مردم در شکل گيري ساختار شهري گفت :ميدان مشق به عنوان صحنه ظهور و بروز زندگي شهري در مرکز تاريخي شهر تهران با اکتفا به وضعيت کالبدي فعلي که بسيار هم فاخر است، براي زندگي اهل شهر کفايت نمي کند .

او تاکيد کرد: بايد سرچشمه‌هاي زندگي که همان فعاليت‌هاي مقوم زندگي شهري است در ميدان مشق ايجاد شود. خيابان را مهندسان نمي‌سازند، آنها فقط جدول و آسفالت را مي‌سازند و اين مردم هستند که در شرايطي خاص که احوالي خاص دارند خيابان، ميدان و عرصه عمومي شهري رامي سازند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات