تبلیغات

احتمال ثبت جهاني کوير لوت در تيرماه سال آينده

ايسنا/ معاون سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري استان کرمان با اشاره به وجود 3 اثر ثبت جهاني در استان کرمان گفت: در سفر اخير کارشناسان يونسکو درباره پرونده ثبت جهاني کوير لوت، خوشبختانه اين پرونده از سوي کارشناسان کاملا پذيرفته شده و به احتمال خيلي زياد کوير لوت در تيرماه سال آينده به ثبت جهاني خواهد رسيد.
«محسن موحدي» ظهر امروز - 12 آبان‌ماه - در پنل هاي تخصصي هدف‌هاي بنيادين و قطعي توسعه استان در قالب برنامه‌هاي تدوين طرح آمايش استان کرمان با بيان اينکه متاسفانه در سند ملي آمايش سرزمين در فاز اول جاي توسعه فرهنگي خالي بوده است اظهار کرد: استان کرمان از لحاظ فرهنگي توسعه نيافته است، زيرا فرهنگ‌سازي و بستر براي توسعه فراهم نبوده است.

وي با اشاره به عدم توجه به نظام سکونتگاهي در کشور اظهار کرد: متاسفانه نتوانسته اين فرهنگ خودمان را در شهرها و روستاهاي کشور و استان توسعه دهيم.

موحدي با بيان اينکه استان کرمان استاني 4 اقليمي است تصريح کرد: بايد براي هر اقليم يک ساختاري از هويت آن اقليم پديدار آيد، اما متاسفانه به مقوله هويت‌بخشي هيچ نگاهي در برنامه‌ها و سندهاي آمايشي کشور و استان وجود نداشته و حال جاي سوال دارد که چگونه مي‌توان بدون هويت بخشي، اکوتوريسم قوي داشت؟

معاون سازمان صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري استان کرمان با بيان اينکه هم اکنون بسترسازي براي پذيرش حضور گردشگر خارجي در استان به طور کامل فراهم نشده است افزود: بايد بپذيريم در سال‌هاي آينده ورود گردشگر به استان کرمان افزايش پيدا خواهد کرد، پس هم‌اکنون بايد براي ايجاد ساختارها و بسترهاي لازم براي پذيرش اين گردشگران فکري عملي کرد.
وي با اشاره به وجود 3 اثر ثبت جهاني در استان کرمان گفت: در سفر اخير کارشناسان يونسکو درباره پرونده ثبت‌جهاني کوير لوت، خوشبختانه اين پرونده از سوي کارشناسان کاملا پذيرفته شده است و به احتمال خيلي زياد کوير لوت در تيرماه سال آينده به ثبت جهاني خواهد رسيد.

موحدي تصريح کرد: هم‌اکنون پايگاه کوير لوت راه‌اندازي شده است و در روستاهاي اطراف کلوت‌هاي شهداد 20 خانه قديمي را به عنوان مهمانسراهاي گردشگري بازسازي و راه‌اندازي کرده‌ايم.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد

https://telegram.me/akharinkhabar

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات