تبلیغات

آلمان قطار گردشگري ايران‌ - ازبکستان را راه‌اندازي مي‌کند

پول نيوز/ قرار است براي جلب توريست‌ها از واگن هاي مخصوص و تزئين شده به سبک شرق باستان و بهترين معماري محلي با بهره برداري از مينياتورهاي معروف استفاده شود.
در تزئين واگن ها از پارچه هاي ازبکي معروف در اروپا مانند ادرس، ابريشم و قالي هاي طبيعي بهره برداري مي شود.

بر اساس اين گزارش، نمايندگان طرف آلماني در ايران گفت وگوها را انجام دادند و موفق شدند رضايت مقامات راه آهن اين کشوررا جلب کردند.

اخيراً نمايندگان شرکت آلماني Lernidee Erlebnisreise GmbH با پيشنهاد راه‌اندازي اين قطار به شرکت سهامي راه آهن ازبکستان مراجعه کردند. اين قطار از مسير يکي از شاخه هاي جاده بزرگ ابريشم حرکت و از شهرهاي تاريخي ازبکستان عبور مي کند.
بر اساس برنامه‌ريزي صورت گرفته، حرکت اين قطار از تهران آغاز سپس به عشق آباد رفته و از آنجا راهي سمرقند، بخارا، اورگنج و تاشکند خواهد شد.
بر اساس گزارش طرف آلماني، اين قطار گردشگري پيش از هر چيز براي جابجايي توريست هاي اروپايي راه اندازي خواهد شد.

اين قطار اولين تجربه شرکت آلماني مذکور در اجراي چنين طرح ها در آسياي مرکزي نيست. آنها در سپتامبر سال 2013 ميلادي ( شهريور ماه سال 1392) قطار گردشگري Orient Silk Road Express در مسير تاشکند- کاماشي- کتاب- بخارا- اورگنج- سمرقند- تاشکند را با موفقيت راه اندازي کردند.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات