تبلیغات

اکوتوريسم/ در سفر به استان «آذربايجان غربي» رفتن به آبشار «اوزان» را فراموش نکنيد

  X  
  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 23:02

اکوتوريسم/ در سفر به استان «آذربايجان غربي» رفتن به آبشار «اوزان» را فراموش نکنيد

سيري در ايران/ آبشار اوزان در موقعيت جغرافيايي N365426 E463910 در استان آذربايجان غربي واقع است. اين آبشار در مجاورت روستايي به همين نام قرار گرفته و در فاصله 30 کيلومتري شرق شاهين دژ واقع شده است . ارتفاع آبشار در حدود 15 متر است و در ارتفاع 1890 متري از سطح دريا واقع شده است. آبشار در دره اي سر سبز در شرق روستاي اوزان پايين و در فاصله 2.5 کيلومتري اين روستا واقع شده است. با توجه به اينکه اين منطقه شمال و غرب فلات ايران واقع شده لذا از آب و هواي کوهستاني و معتدلي برخوردار است که به لحاظ محصور بودن در ميان کوهها، زمستانهاي پر برف و تابستان هاي نسبتا گرمي را داراست . فصول چهارگانه طبيعت به صورت مشخص در چهره آن پديدار است .

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات