تبلیغات

روستاي ۵ هکتاري با قدمت ۶ هزار سال در فارس شناسايي شد

مهر/ گمانه زني هاي باستان شناسي در تل پاي دره کامفيروز(تل قلعه)شهرستان مرودشت به شناسايي روستاي ۵ هکتاري ۶۰۰۰ساله مربوط به دوران فرهنگي لپويي منجر شد.
فضل الله حبيبي سرپرست گروه باستان شناسي افزود: پس از بررسي سطحي و گمانه‌زني‌ها در اطراف محوطه پاي دره کامفيروز و تهيه نقشه توپوگرافي يک تپه اصلي (احتمالا قلعه) و آثار يک آسياب مربوط به دوره سلجوقي نيز شناسايي شد.

اين باستان شناس دلايل اصلي گمانه زني را گسترش آزاد راه شيراز- اصفهان به حريم تل پاي دره، و همچنين عبور جاده اصلي شيراز به کامفيروز از بخشي از محوطه در سال‌هاي قبل و عبور لوله گاز به بخش کامفيروز اعلام کرد.

حبيبي افزود: براي تعيين عرصه و پشنهاد حريم حفاظتي تل پاي دره، تهيه نقشه توپوگرافي از محوطه باستاني و انتخاب و اجراي گمانه هاي آزمايشي، و شناخت دوره هاي مختلف تل پاي دره با توجه به يافته هاي فرهنگي مد نظر نظر قرار گرفت.

به گفته وي، ۷ گمانه ۱ در ۱متر و ۲ گمانه ۲در ۲ متر در محدوده اين محوطه باستاني ايجاد و يک تپه به ابعاد ۷۰ در ۶۰ متر که احتمالا آثار يک قلعه مربوط به دوره سلجوقي است نيز شناسايي شد.
حبيبي گفت: در شمال تپه اصلي (تپه اسلامي) که پس از خاکبرداري شرکت گاز استان فارس آثاري مربوط به دوران مس وسنگ جديد در آن ديده شد گمانه زني انجام گرفت و يافته هايي مربوط به فرهنگ لپويي متعلق به هزاره چهارم پيش از ميلاد (دوره روستا نشيني جديد) شناسايي شد.
اين باستان شناس افزود:گمانه زني هاي انجام شده حکايت از يک روستاي بزرگ تقريبا ۵ هکتاري مربوط به دوران فرهنگي لپويي و يک تپه اصلي (احتماالا قلعه) و آثار يک آسياب مربوط به دوره سلجوقي در محوطه پاي دره دارد.
وي با اشاره به شناسايي يک کف شفته ريزي مربوط به فرهنگ لپويي گفت : در بخش شرقي تپه اسلامي به آثار کف سکونتي مربوط به دوره سلجوقي برخورد کرديم و همچنين در قسمتي شمالي تل پاي دره يک زباله داني مربوط به دوره لپويي شناسايي شد.

به گفته اين باستان شناس بررسي ها و گمانه زني انجام گرفته در تل پاي دره سفال هاي دوره فرهنگي باکون الف و همچنين سفال هاي دوره بانش قديم شناسايي شد.

او افزود: با توجه به تقسيم بندي اين دوره فرهنگي پيش از تاريخ فارس يعني دوره لپويي توسط ويليام سامنر آمريکايي به سه فاز دوره باکون/ لپويي، لپويي مياني و لپوي/بانش، قدمت آن به حدود ۳۴۰۰ تا۳۹۰۰ پيش از ميلاد مي رسد.

سرپرست گروه باستان شناسي تله پاي دره در گفت وگو با خبرنگار سايت پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري افزود:با مطالعه يافته ها فرهنگي شناسايي شده در تل پاي دره به نظر مي رسد بخشي وسيعي از اين محوطه متعلق به سه فاز دوران لپويي باشد که اميد است در آينده بتوانيم در اين محوطه توالي دوره هاي استقراري را بطور مشخص تري شناسايي و فرايند گذار از دوره باکون به دوران لپويي و همچنين فرايند گذار از دوران روستا نشيني به دوران آغاز شهرنشني را مورد مطالعه قرار دهيم.

برنامه گمانه زني به منظور تعيين عرصه و پيشنهاد حريم تل پاي دره بخش کامفيروز با دوقسمت مجزا ودو دوره استقراري اصلي که درسال ۱۳۸۵ثبت ملي شده است با مجوز رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري صورت گرفت.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات