تبلیغات

فتوگردي/ زيبايي دشت هاي موراويان کشور چک هيپنوتيزم کننده است

  X  
  

تاریخ خبر : چهارشنبه 1394.08.13 - 14:43

فتوگردي/ زيبايي دشت هاي موراويان کشور چک هيپنوتيزم کننده است

گردالي/ ميخواهيم سري بزنيم به کشور چکسلواکي در اروپا و تصاويري از منظره هاي طبيعي اين مکان ببينيم که مي تواند براي زيبايي شناسان هيپنوتيزم کننده باشد. مارچين سوباس نام عکاس ماجراجويي است که در سفرش به چکسلواکي دوربين به دست گرفته با استفاده از هنر و تکنيک هاي عکاسي توانسته چنين عکسهاي حيرت انگيزي را ثبت کند.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات