تبلیغات

اکوتوريسم/ آبشارهاي پاکندس ؛ زيبايي دست نايافتني

  X  
  

تاریخ خبر : دوشنبه 1394.08.11 - 15:36

اکوتوريسم/ آبشارهاي پاکندس ؛ زيبايي دست نايافتني

همگردي/ در سه کيلو متري شمال روستاي فارسيان آبشارهاي پله کاني دره قره قا بطول ۳ کيلومتر که از کوهپايه هاي منطقه پاکندس سرچشمه گرفته و تا ديو چشمه تداوم دارد در تمام فصل زمستان و بهار جلوه خاصي به منطقه بخشيده است. بعد از گذر از روستاي فارسيان و حدود ۳ کيلومتر حرکت در جاده سيجان، يک کيلو متر قبل از رسيدن به دو راهي سيجان به پاکندس به اين آبشارها خواهيد رسيد. با پارک ماشين در کنار جاده و ۳۰۰ متر پياده روي در راه کفي و خوب به اين آبشارها خواهيد رسيد. البته اين نکته هم قابل توجه است که اين مکان طبيعي، زيبا و ديدني همچنان بکر مانده و تابلو و راهنمايي براي مسافران و افراد در حال گذر از اين مسير وجود ندارد. اين آبشارهاي زيبا با توجه به دسترسي آسان آنها حتي براي مردم منطقه هم شناخته شده نيست و تاکنون کمتر کسي از اين مناظر زيبا و کم نظير ديدن کرده.
نشاني: ايران - گلستان - گاليکش‎ روستاي فارسيان

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات