تبلیغات

جنگ دو پرنده بر سر غذا

چند رسانه‌ای > عکس - این تصاویر که در منطقه کرسول، در شرق انگلیس گرفته شده، لحظه جدال یک باز با یک جغد بر سر شکار را نشان می دهد. باز کوچک که قصد دارد شکار را از جغد عظیم الجثه برباید، عاقبت به هدف خود نمی رسد.

منبع: مهر
17282 

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات