تبلیغات

چگونه مي توان با فلوشيپ يک ساله روان درمان‌گر شد؟!

ايسنا/ مديرگروه کارشناسي ارشد رشته هاي روان شناسي دانشگاه آزاد کرج ، انجام روان درماني توسط روان پزشکان با اتکاء به تنها يک دوره يکساله فلوشيپ را نادرست و ظلم در حق خانواده ايراني دانست.

دکتر بيوک تاجري با اشاره به سخنان اخير وزير بهداشت گفت: اخيرا عنوان شد فلوشيپ روان‌درماني براي روان پزشکان بعد از فارغ‌التحصيلي برگزار مي‌شود تا پس از آن روان‌درماني توسط روان پزشکان انجام شود که اين امر مورد اعتراض جدي جامعه روان‌شناسي قرار گرفته است.

دکتر تاجري ادامه داد: اين سخنان درحالي مطرح شده است که درحال حاضر در شوراي روان‌درماني اروپا نيز فقط يک روان پزشک به همراه پنج روان‌شناس حضور دارد. البته جامعه روان شناسي با اين مساله که در علم درمان امروزي تک‌روي جايز نيست موافق است، اما در کشوري که در آن آسيب هاي اجتماعي درحال افزايش است، تاکيد بر اين که روان درماني تنها کار روان‌پزشکان است، معنايي ندارد.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بيانيه سال 1954 انجمن پزشکي آمريکا گفت: انجمن پزشکي آمريکا در اين بيانيه اعلام کرد که روان‌درماني فقط در حيطه پزشکي است، اما پس از چند سال به اين نتيجه رسيدند اين امر کار پزشکان نيست. بنابراين ظاهرا ما تازه به سال 1954 آمريکا برگشته ايم!

تاجري با تاکيد بر اينکه روان‌درماني کار و تخصص روان شناسان است،افزود: يک روان شناس در چهار سال دوره روان شناسي همه دروس پايه روان شناسي،نظريه هاي شخصيت،روان درماني و... را مي‌گذارند.همچنين دو الي سه سال در دوره ارشد و چهار الي پنج سال نيز در دوره دکتري و به طور کلي حداقل 11 الي 13 در اين حيطه تحصيل مي کند و علاوه برآن دوره هاي مختلف عملي و کارورزي را نيز مي گذراند، حال چگونه فردي با گذراندن تنها يک دوره يک ساله مي‌خواهد به روان درمان‌گر تبديل شود؟

اين روانشناس با بيان اينکه اين امر ظلم در حق خانواده ايراني است، افزود: يک روانپزشک مي خواهد پس از گذراندن تنها يک دوره يک ساله، در زمينه‌هاي مختلف از جمله خانواده مشاوره بدهد؟ اين مساله قطعا در آينده مشکل ساز خواهد شد. از طرف ديگر کشور ما کشوري اسلامي است و در بسياري از موارد از مشاوره معنوي و مذهبي استفاده مي شود، چگونه مي‌خواهيم دارو را جايگزين اين مسائل کنيم؟ جامعه روان‌شناسي به اين قضيه معترض است.

مديرگروه کارشناسي ارشد رشته هاي روان شناسي دانشگاه آزاد کرج در ادامه درمورد راه حل برخورد با اينگونه مسائل اظهار کرد: بايد پذيرفت حل اين مساله يک کار تيمي است. ما هم ادعا نداريم روان درماني صرفا بايد توسط روانشناسان انجام شود، روان پزشکان هم با گذراندن اين دوره هاي يکساله مي توانند با همکاري متقابل روان شناسان کار تيمي انجام دهند، اما اينکه يک رشته را از دور خارج کرده و بگوييم حق اين کار را ندارند و رشته ديگر که وظيفه ديگري دارد را وارد اين حيطه کنيم کار درستي نيست.

به گزارش ايسنا، وزير بهداشت 29 مهر ماه در حاشيه بازديد از بيمارستان آموزشي درماني روانپزشکي ايران گفته بود: در کشورهاي پيشرفته دنيا، روان کاوي و روان درماني بخشي از روانپزشکي است و اخيرا هم پس از دوره تخصص، رشته اي جديد تحت عنوان فلوشيپ روان درماني راه اندازي شد و ما نيز بر توسعه اين رشته توجه داريم.

اين درحالي است که سال گذشته دکتر عباسعلي اللهياري، رئيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره کشور ، در نامه‌اي به وزير بهداشت از تصويب رشته فلوشيپ روان‌درماني جهت پذيرش از ميان روانپزشکان انتقاد کرده و خواستار توقف آن شده بود.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات