تبلیغات

شبيه‌سازي مسابقات رياضي الينکا‌ هلند در شريف

باشگاه خبرنگاران/ دکتر شعباني مدير انجمن خانه رياضي تهران با اشاره به مسابقه دانش‌آموزي رياضي پيکار اظهار داشت: اين مسابقه اولين دوره آن بوده و از تمام دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي خوب شهر تهران اعم از علامه‌حلي، فرزانگان، غيرانتفاعي و دولتي در اولين دوره از اين مسابقات شرکت دارند.

وي بيان کرد: شکل و فرمت اين مسابقه بدين صورت است که يک سؤال رياضي کاربردي براي شرکت‌کنندگان مطرح و دانش‌آموزان به صورت گروه‌هاي 3نفره به حل آن مي‌پردازند و همچنين مسابقه به صورت جزوه‌باز بوده و در آن شرکت‌کنندگان مي‌توانند با هم صحبت کرده و حتي در فضاي دانشگاه قدم بزنند.

رئيس خانه رياضي تهران با بيان اينکه آمار دانش‌آموزان شرکت‌کننده 150نفر است؛ افزود: سؤال در رابطه با BRT و مسافران آن بوده و هدف از طرح آن کاربردي کردن دانش رياضي دانش‌آموزان در مسائل زندگي و اجتماع است و همچنين در اين مسابقات طرح مدل‌سازي فرمول‌هاي مختلف رياضي به دانش‌آموزان داده مي‌شود.

وي ادامه داد: اين نوع مسابقه که اولين دوره آن در دانشگاه صنعتي‌شريف برگزار مي‌شود الهام‌گرفته از مسابقات المپيادي کشور هلند تحت عنوان الينکا است.

شعباني ابراز داشت: جواب‌هاي اين مسابقات يکسان نبوده و حالت واگرايي دارد و هر گروه 3نفره مي‌تواند جوابي صحيح ولي مختلف با ديگر گروه‌ها داشته باشد که در آخر بهترين و زيباترين جواب را به عنوان گروه منتخب انتخاب مي‌کنيم.

وي در پايان گفت: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اين دوره تا ساعت 16وقت دارند به سؤالات پاسخ داده تا جزء گروه منتخب اين دوره قرار بگيرند.

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات