تبلیغات

رژيم غذايي نئاندرتال‌ها چه بود؟

بيگ بنگ/ مطالعات جديد نشان مي‌دهد شايد قبل از اين که انسان مدرن به طور منظم يکي از مصرف‌کنندگان گوشت طيور باشد نئاندرتال‌ها با تله‌گذاري و شکار کبوترها از گوشت پرندگان در رژيم غذايي خود استفاده مي‌کرده‌اند.

براساس مقاله منتشر شده در مجله ساينتيفيک ريپورتز در بررسي دقيق ۱۷۲۴ استخوان پرنده که در غاري در تنگه جبل الطارق کشف شده آثار بريدگي با دندان انسان و سوختگي مشهود بوده است. اين استخوان ها مربوط به گونه اي نزديک به کبوترهاي چاهي است که روي برآمدگي صخره ها و ورودي دهانه غارهاي بزرگ آشيان مي گزيدند. اين استخوان هاي باقيمانده و دور ريخته شده به ۲۸ تا ۶۷ هزار سال پيش يعني دوره اي که غارها از سوي نئاندرتال ها اشغال شده بودند، برمي گردد. براي محققان مشخص نيست که نئاندرتال ها چطور پرندگان را به دام مي انداختند، هرچند اين باور وجود دارد که يک نئاندرتال که مهارت متوسطي در بالا رفتن آرام و ساکت از صخره را داشته، براحتي مي توانسته اين پرندگان را در لانه به چنگ آورد.

علامت هاي موجود روي استخوان هاي پيدا شده در قسمت هاي مسکوني غار نشان مي دهد که ممکن است نئاندرتال ها ابتدا پرندگان را کشته و سپس روي آتش طبخ کرده و مي خوردند. اين نتايج اشاره به ظرفيت هاي اشاره نشده نئاندرتال ها در استفاده و بهره برداري از پرندگان بعنوان منابع غذايي و بشکلي مرتب دارد. بعلاوه آنها اين کار را مدت ها قبل از رسيدن انسان مدرن به غارها تمرين کرده و در نتيجه مي توان گفت که استفاده از گوشت پرندگان اختراعي مستقل و منحصر به خود آنها باشد.
تاکنون تصور مي شد که انسان ها اولين بار به طور منظم از گوشت پرندگان استفاده مي کرده اند. حالا مشخص شده نئاندرتال ها به مدت ۴۰ هزار سال بدنبال کبوتر هاي چاهي به عنوان منبع غذايي بوده و اولين شواهد اين موضوع به ۶۷ هزار سال قبل بازمي گردد. محققان معتقدند اين وعده غذايي پراکنده نبوده است چراکه اين کار در قسمت هاي پراکنده غار و به طور گسترده اي تکرار شده است. ديگر مطالعات اخير نشان داده است که نئاندرتال ها هنگام مراقبت از سالمندان خود و به کمک استفاده از ابزار هاي استخواني پيچيده علاوه بر گوشت از سبزيجات، انواع توت ها و آجيل ها استفاده مي کرده اند.

تنها بخش کوچکي از استخوان هاي يافت شده در نواحي زندگي نئاندرتال ها داراي علامت بريدگي بوده، اما محققان اشاره کرده اند که اين پرندگان آنقدر کوچک بوده اند که براي خوردن آنها نيازي به تکه تکه کردن آنها نباشد. شايد پس از کندن پرها و پوست استفاده مستقيم از دست و دندان بهترين راه کندن گوشت، چربي و غضروف از استخوان ها باشد. اثبات اين نظريه وجود آثار دندان و آسيب هاي مرتبط با گاز زدن روي استخوان هاي کبوتر يافت شده است. البته محققان اذعان دارند که وجود علائم سوختگي مدرک قطعي براي اثبات پخت و پز نيست و شايد مربوط به دفع زباله يا سوختن تصادفي باشد.

نئاندرتال ها شاخه مبهمي از درخت خانوادگي انسان ها بوده و در بخش هايي از اروپا، آسياي مرکزي و خاورميانه به مدت ۳۰۰ هزار سال زندگي مي کرده اند که براساس شواهد فسيلي حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار سال قبل ناپديد شده و از بين رفتند.

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات