تبلیغات

پلاکاردي در حمايت از آقاي خاص/ بغض مورينيو در استمفورد بريج

  X  
  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 13:07

پلاکاردي در حمايت از آقاي خاص/ بغض مورينيو در استمفورد بريج

ورزش 3/ دقيقه 85 بازي با دينامو پلاکارد را بالا کشيدند. روي آن نوشته بود "one of us". ايستادند و براي مورينيو دست زدند. و احتمالا براي مالک باشگاه پيامي داشتند؛ مورينيو را بيرون کني ما را بيرون کردي.
شايد براي مايي که بيرون رابطه خوزه و طرفداران چلسي نشسته ايم هر چيزي بي معني باشد. يک شروع بد در يک فصل و ادامه بدتر. بردهاي زورکي و باخت هاي آسان با کمترين اميدي به بهتر شدن. و احتمالا اگر اينجا بود منطقي به نظر مي رسيد که بگوييم " حيا کن رها کن".
اما انگار آنها، آن ور آبي ها از شيمي فوتبال بيشتر مي دانند. اينکه دوران ها قابل بازگشتند ولي پل هاي رابطه انساني که خراب شوند فوتبال ديگر لذتي نخواهد داشت. آنها گذشته را ايديولوژي نمي دانند اما براي قهرمان هاي گذشته هورا مي کشند. مي گذارند دوباره روي پاي خودش بايستد.
مورينيو وقتي پلاکارد را ديد دندان ها را روي هم مي فشرد و کمي تا بغض فاصله داشت. بعيد نيست که طرفداران چلسي بخواهند اشک مورينيو را ببينند. مورينيو فقط وقتي قهرمان اروپا مي شود گريه مي کند. گريه و قهرماني اروپا حالا و اين فصل نشود اما آينده هنوز دست نخورده باقي مانده. قهرماني دوباره فقط با خوزه ميسر است. آن يک بار هم بعيد مي دانم کسي باور کرده باشد فقط کار دي متيو باشد؛ هر چه بود ادامه چلسي مورينيو بود.
خيلي از احوال فوتبال در آناليزها و کارشناسي ها نمي گنجد. شعر است؛ مثل نگاه آقاي خاص و اعيان نشين هاي لندن. از جنس همان " نشود فاش کسي آنچه ميان من و توست " هاي معروف. منتظر اشک هاي آقاي خاص بمانيم.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات