تبلیغات

حوادث/ کشف جنازه يک زن و شوهر به فاصله دو روز

خراسان/ کشف جسد سوخته مردي داخل خودرو اش در قائمشهر، معمايي را پيش روي کارآگاهان جنايي استان مازندران قرار داده است. رمزگشايي از اين جنايت زماني پيچيده تر شد که بررسي هاي ماموران حکايت از اين داشت که همسر اين مرد نيز دو روز قبل به قتل رسيده است.

عصر روز دوشنبه گذشته مردي که براي تفريح به اطراف رودخانه سياهرود در ابتداي کمربندي فيروزکوه رفته بود با پرايدي مواجه شدکه به طور کامل سوخته و جسد يک انسان نيزکه به طور کامل سوخته بود درون آن قرارداشت.

با اعلام اين موضوع، ماموران انتظامي و قضايي براي بررسي صحنه وارد محل شدند. ماموران در تحقيقات، موفق به شناسايي جسد شدندبا اين حال مشخص شد که همسر اين فرد نيز دو روز قبل به قتل رسيده است. برخي سايت هاي محلي خبر داده اند که جنازه همسر اين مرد در سمنان پيدا شده، با اين حال معاونت اجتماعي فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان سمنان اعلام کرد که هنوز گزارشي مبني بر کشف جسد در سطح استان به دست پليس نرسيده است. هم اکنون تحقيقات براي رمزگشايي از اين دو جنايت آغاز شده، اما هنوز معلوم نيست انگيزه احتمالي از اين دو فقره قتل چيست.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات