تبلیغات

تلف شدن توله خرس قهوه اي در مازندران

مهر/ مديرکل محيط‌ زيست مازندران گفت: يک قلاده توله خرس قهوه‌اي بر اثر سيل و بارندگي شديد در زيستگاه سمسکنده دچار عفونت ريه شد که در نهايت اين بيماري به مرگ اين حيوان انجاميد.

ناصر مهردادي، افزود: در تير ماه امسال يک قلاده توله خرس قهوه‌اي بيمار و ضعيف در روستاي لاشک نوشهر مشاهده و توسط اهالي به محيط‌ زيست منتقل شد که در مرکز نگهداري سمسکنده نگهداري مي شد که اين توله خرس پس از بارندگي شديد و سيل دچار عفونت ريه شد و عليرغم تلاش دامپزشک تلف شد.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات