تبلیغات

سقط درماني در چه شرايطي مجاز و قانوني است؟

فرهنگ نيوز/ رئيس جهاد دانشگاهي علوم پزشکي تهران گفت: حدود 51 بيماري در جنين و مادر به صورت ژنتيکي وجود دارد که 29 تا بيماري در جنين و 22 تا در مادر ديده مي شود. که بعد از بررسي‌ها اگر يکي از اين 51 بيماري در مادر يا جنين ديده شود به علت به خطر افتادن جان مادر يا مشکلاتي که جنين بعدها برايش پيش مي‌آيد تا دو ماهگي بارداري مادر از طرف پزشکي قانوني مجوز سقط جنين صادر مي‌شود.

حسين بختو، ادامه داد: ما با ايجاد مراکز مشاور ژنتيک در سطح کشور در تلاش هستيم تا بسياري از بيماري هاي ژنتيکي از جمله مادر زادي يا جنيني را جلوگيري کنيم.

رئيس جهاد دانشگاهي علوم پزشکي واحد تهران بيان کرد: مادراني که در سنين بالا بچه دار مي‌شوند احتمال سندروم داون براي کودکان افزايش مي يابد بدين ترتيب والدين بايد با مراجعه به مراکز مشاوره ژنتيکي و انجام آزمايشهايي همچون سونوگرافي و مايع آمنيوتيک از مشکلاتي که براي خود و جنين ممکن است پيش بيايد جلوگيري کنند.

وي خاطر نشان کرد: 21 هزار بيماري ژنتيکي تا الان شناخته شده است که حدود 50 تا 60 سال قبل تنها 500 بيماري ژنتيکي بود اما امروزه به علت پيشرفت علم ژنتيک و تغيير سبک زندگي شيوع بيماري ژنتيکي افزايش يافته است بنابراين ما تلاش براي توسعه مراکز ژنتيکي براي جلوگيري از بيماري‌هاي ژنتيکي داريم.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات