تبلیغات

قليان در پاکستان با حکم دستگاه قضا ممنوع شد

ايرنا/ عالي ترين نهاد قضايي پاکستان روز پنجشنبه با صدور حکمي، بار ديگر بر ممنوعيت استفاده از قليان در قهوه خانه ها و اماکن عمومي تاکيد کرد و خواستار توجه و نظارت جدي مسوولان به اين موضوع شد.

تعدادي از قضات ديوان عالي پاکستان روز پنجشنبه در جلسه اي به رياست قاضي انور ظهير جمالي رييس قوه قضاييه اين کشور، ضمن واکنش شديد به ترويج استفاده از قليان در اماکن عمومي پاکستان، از مسوولان ايالتي خواستند تا ضمن برخورد جدي با اين پديده، نظارت دقيق بر اجراي ممنوعيت قليان به ويژه در قهوه خانه هاي تمام مناطق ايالات پنجاب، خيبرپختونخوا، سند و بلوچستان انجام دهند.
دستگاه قضايي پاکستان قبلا نيز حکم هاي در ممنوعيت استفاده از قليان در اماکن عمومي اين کشور صادر کرده بود اما اين بار، ضمن تاکيد مجدد و جدي تر از هميشه بر اين موضوع، از مسوولان ايالتي خواسته تا گزارش عملکرد خود را در زمنيه انجام اقدام هاي مربوط به ممنوع کردن استفاده از قليان در ايالت هاي محل فعاليت خود، به دستگاه قضايي ارائه دهند.
دستگاه قضايي پاکستان، هدف از سخت گيري و ممنوع کردن استفاده از قليان را، پيشگيري از تمايل جوانان و نوجوانان به سمت اعتياد به مواد مخدر اعلام کرده است.
عالي ترين نهاد قضايي پاکستان همچنين فروش سيگار به افراد زير 18 سال را ممنوع کرده است.
نماينده دولت فدرال پاکستان (دولت مرکزي اسلام آباد) در نشست امروز ديوان عالي، به قضات حاضر در جلسه گفت که تقريبا 90 درصد مراکز عرضه قليان و قهوه خانه ها در پايتخت پلمپ شده و فعاليت اين مراکز متوقف شده است.
با اين حال رييس قوه قضاييه پاکستان گفت که مسوولان چهار ايالات اين کشور عليه مراکز عرضه قليان با جديت تمام برخورد کنند و نتايج اقدام هاي خود در اين زمنيه را به ديوان عالي ارايه کنند.
براساس يک نظرسنجي که توسطه روزنامه اردو زبان اکسپرس پاکستان انجام شده است، فرهنگ استفاده از قليان ميان نسل نوجوان و جوان اين کشور روز به روز بيشتر شده و براي بسياري از جوانان، استفاده از قليان به بخشي از کارهاي روزمره تبديل شده است.
استفاده از قليان در ايالت پنجاب پاکستان، بيش از ديگر مناطق اين کشور رايج است.
به هرحال، استفاده از قليان در پاکستان، به مراتب کمتر از ميزاني است که در ايران و برخي کشورهاي عربي رايج است اما دستگاه قضايي و نهادهاي اجرايي اين کشور، به شدت مراقبت مي کنند تا اين پديده در پاکستان رايج نشود.

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات