تبلیغات

مهارت زندگي/آفت‌هاي يک مذاکره تجاري و ارتباط با ديگران

  X  

تاریخ خبر : سه‌شنبه 1394.08.12 - 22:47

مهارت زندگي/آفت‌هاي يک مذاکره تجاري و ارتباط با ديگران

آخرين خبر/ در هر مذاکره تجاري و ارتباطات کاري اصولي وجود دارد که رعايت کردنشان موجب موفقيت در اين تجارب ميشود. اين موارد عبارتند از:
1) پر چانه گي
2) عدم مديريت زمان
3) عدم رعايت تن صدا
4) استفاده از کلمات و جملات سطح پايين
5) صداي تو دماغي داشتن
6) يبش از اندازه تند يا کند صحبت کردن
7) قطع کردن پي در پي کلام مخاطب
8) بيش از اندازه به حاشيه اشاره کردن
9) ارتباط چشمي ضعيف
10) گوش نکردن به سخنان مخاطب
11) بوي نامناسب دهان
12) استفاده از لباس نامناسب
13) بوي نامناسب بدن
14) بکار بردن جملات تکراري
15) عدم کنترل حرکات اضافي دست و پا
16) استيل نامناسب هنگام نشستن يا ايستادن
17) عدم يادداشت مطالب مهم در جلسه
18) سردي و خشکي کلام و عضلات صورت
19) استفاده از تلفن همراه حين صحبت مخاطب
20) قفل کردن ساعد و بازو هاي دست حين صحبت مخاطب.
21) عدم جمع بندي مباحث طي شده براي ادامه جلسات آتي.
22) ندانستن و يا بکار نبردن نام مخاطب
23) شوخي هاي نامناسب

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات