تبلیغات

واژه شناسي/ ريشه کلمه ميرزا

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 08:23

واژه شناسي/ ريشه کلمه ميرزا

خراسان/ [ميرزا] مير (مخفف امير) + زا (مخفف زاده) و به معناي اميرزاده [است]. اين واژه ظاهراً در زمان تيموريان [به زبان فارسي] راه يافته. در دوره قاجار اگر ميرزا پيش از اسم قرار مي گرفت به معناي «آقا» بود مانند ميرزاجعفر و اگر پس از نام اشخاص قرار مي گرفت، دليل بر شاهزادگي بود مثل محمدعلي ميرزا. اين عنوان به کساني که مادرشان سادات است هم اطلاق مي شود.
برگرفته از کتاب «برهان قاطع» اثر محمدحسن خلف تبريزي

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات