تبلیغات

طنز/ نامزد تک رأي

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 08:28

طنز/ نامزد تک رأي

خراسان/ در انتخابات مجلس ترکيه، يکي از نامزدها که به همراه همسرش به شعبه راي گيري رفته بود، بعد از شمارش آرا متوجه مي شود از آن صندوق فقط يک راي به نامش درآمده است. يعني همسر آقاي کانديدا هم به شوهرش راي نداده! با وجود اين، آقاي نامزد گفته «درست نيست از همسرم بپرسم به چه کسي راي داده». از نظر ما اين کانديدا حيف شد راي نياورد، چون فردي با اين اخلاق نيکو که حتي جرات نمي کند از همسرش بپرسد چرا بهش راي نداده، واقعا جايش در مجلس خالي است! يا ببينيد آن نامزد ديگر چه موجودي بوده که حتي همسرش هم قبولش نداشته و بهش راي نداده! شايد هم خانم از حسادتش اين کار را کرده، مانند «نقي معمولي» که به «هما» راي نداد! يا شايد از بس آقاي نماينده مرد سر به راه و مهربان و گوش به حرفي بوده، همسرش نخواسته در انتخابات برنده شود و از خانه برود و تنهايش بگذارد! البته اين فرضيه را هم نبايد ناديده گرفت که شايد همسر نماينده راي داده، ولي خود آقا به خودش راي نداده! کلا در عالم سياست هيچ چيز بعيد نيست و همه چيز ممکن است!
عليرضا کاردار

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات