تبلیغات

زندگي بزرگان/ تفاوت در احترام

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 10:21

زندگي بزرگان/ تفاوت در احترام

خراسان/ يک بار شهيد مدرس به اصفهان مسافرت کرده بود. پس از بازگشت به تهران رضاشاه در ديدار با او گفت: «در اين سفر چيز به خصوصي توجه شما را جلب نکرد؟» مدرس متوجه شد مقصود رضاخان، جلال و جبروت قشون اصفهان است ولي گفت: «چرا، يک چيز خيلي توجهم را جلب کرد. شما بايد بدانيد که در تمام ايران مردم از شما مي ترسند.» رضاشاه پرسيد: «راجع به شما چه فکر مي کنند؟» مدرس پاسخ داد: «خدا نکند روزي کسي از من بترسد و از ترس به من احترام گذارد. من شاهد بودم همه مردم به من احترام مي گذارند و آن به خاطر اين است که من را خدمت گزار خودشان مي دانند. هنگام غروب که هوا به شدت سرد شد، اتومبيل ما در راه خراب شد. چوپاني که به روستايش بازمي گشت، وقتي من را شناخت گفت: «تا وقتي که ماشين شما درست شود، همين جا مي مانم.» چوپان از هيچ کمکي مضايقه نکرد، حتي وقتي هوا سردتر شد، پوستين خود را از تن درآورد و با اصرار به من پوشاند و صبح هم به ده رفت و براي مان شير گرم آورد. اما اگر مردم نصف شب شما را در بيابان گير بياورند با شما چه رفتاري خواهند کرد؟!
برگرفته از پايگاه اطلاع رساني حوزه

نظر شما

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات