تبلیغات

هواي تازه/ معقول و سنجيده

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 12:10

هواي تازه/ معقول و سنجيده

خراسان/ فقط يک نفر را مي شناسم
که معقول و سنجيده رفتار مي کند
او خياط من است
زيرا هر بار که مرا مي بيند
از نو اندازه گيري مي کند
بقيه به معيارها و عقايد کهنه خود درباره من پايبند هستند!
جورج برنارد شاو

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات