تبلیغات

ريشه ضرب المثل/ لنگ انداختن

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 13:17

ريشه ضرب المثل/ لنگ انداختن

بيتوته/ از قديم و نديم در زورخانه ها معمول بوده و هست که در خلال انجام ورزش باستاني دو يا چند نفر از ورزشکاران در وسط گود با يکديگر کشتي مي گيرند. اين نوع کشتي گرفتن و سرشاخ شدن چون به منظور تمرين و نمايش است و جنبه رسمي و زورآزمايي ندارد هنگامي که کشتي دو حريف به مرحله حساس مي رسد و نزديک است يکي بر ديگري غلبه کند و پشتش را به خاک برساند، مياندار يا مرشد زورخانه از فرصت استفاده مي کند لنگ مي اندازد يعني لنگ را به سوي آن دو کشتي گير پرتاب مي کند و مي گويد: پهلوانان حرمت لنگ. کشتي گيران موظف هستند احترام مرشد و حرمت لنگ را محفوظ دارند و فوراً از يکديگر جدا شوند و صورت همديگر را ببوسند و در جاي خود قرار گيرند. در اصطلاح ورزشکاران لنگ انداختن همان آشتي کردن و ختم غائله زورآزمايي است. اما رفته رفته اين اصطلاح به معناي پذيرفتن شکست به کار رفت.

نظر شما

تبلیغات

داغ ترین اخبار

تبلیغات

تبلیغات