تبلیغات

4گوشه دنيا/ قدرداني از رفتگري که 36ميليون تومان را برگرداند

  X  

تاریخ خبر : پنج‌شنبه 1394.08.14 - 14:51

4گوشه دنيا/ قدرداني از رفتگري که 36ميليون تومان را برگرداند

آخرين خبر/ يک رفتگر اهل ميشيگان که زباله هاي يک مدرسه ابتدايي را تخليه مي کرد چک 36ميليون توماني را پيدا کرد و آن را به صاحبش بازگرداند.
مدير مدرسه ابتدايي که از شدت انسانيت اين فرد تحت تاثير قرار گرفته بود جلسه اي براي قدرداني ترتيب داد. مدير مدرسه مي گويد اين پول براي انجمن بود که به طور تصادفي به درون سطل زباله افتاده و مستخدم مدرسه آن را درون سلطل زباله شهري ريخته بود که اين رفتگر آن را پيدا کرده و به مدرسه آورد.
اين رفتگر مي گويد زماني که پول را پيدا کردم تنها دغدغه ام پيدا کردن صاحبش بود.

نظر شما

تبلیغات

تبلیغات

جدیدترین اخبار

تبلیغات